Ścieżka nawigacji

Biogram Maria Płonka konferencja Kraków

Biogram Maria Płonka konferencja Kraków

MARIA PŁONKA

Prof. UEK dr hab., pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Katedrze Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń. Obszary badawcze: ubezpieczenia społeczne i gospodarcze, ubezpieczenia zdrowotne, marketing i badania marketingowe, analiza konkurencyjności, ekonomia społeczna. Autorka samodzielna monografii: Marketing instytucji finansowych [2011] i Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce [2013]. Współautorka wielu monografii i podręczników z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, społecznych, ekonomii społecznej. Dorobek naukowy stanowi ok. 120 publikacji naukowych (styczeń 2018). Współpraca z praktyką gospodarczą: zarządzanie marketingiem, zarządzanie finansami, zarządzanie edukacją. Dorobek: ponad 100 opracowań i ekspertyz: badania marketingowe, biznes plany, studia wykonalności, projekty strategiczne, analizy ekonomiczno-finansowe, wnioski projektowe, zarządzanie edukacją. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

7 marca 2018 środa
16.20−16.50

Strategie ekonomiczne społeczeństwa a postawy wobec ubezpieczeń społecznych

MARIA PŁONKA fota Kraków

 

zdjęcie