Ścieżka nawigacji

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych od stycznia do grudnia 2024 r. nie może być:

 • od stycznia do grudnia 2024 r. wyższa niż 4694,40 zł, tj. 60% z 7824 zł (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2024 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M. P. poz. 1342) oraz
 • od stycznia do czerwca 2024 r. niższa niż 3181,50 zł, tj. 75% z 4242 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 1893) i
 • od lipca do grudnia 2024 r. niższa niż 3225,00 zł, tj. 75% z 4300 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 1893).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych od stycznia do grudnia 2023 r. nie może być:

 • od stycznia do grudnia 2023 r. wyższa niż 4161,00 zł, tj. 60% z 6935 zł (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M. P. poz. 1014) oraz
 • od stycznia do czerwca 2023 r. niższa niż 2617,50 zł, tj. 75% z 3490 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952) i
 • od lipca do grudnia 2023 r. niższa niż 2700,00 zł, tj. 75% z 3600 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych od stycznia do grudnia 2022 r. nie może być:

 • wyższa niż 3553,20 zł, tj. 60% z 5922 zł (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1056) oraz
 • niższa niż 2257,50 zł, tj. 75% z 3010 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz.U. poz. 1690).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych od stycznia do grudnia 2021 r. nie może być:

 • wyższa niż 3155,40 zł, tj. 60% z 5259 zł (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1061) oraz
 • niższa niż 2100 zł, tj. 75% z 2800 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. z 2020, poz. 1596).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych od stycznia do grudnia 2020 r. nie może być:

 • wyższa niż 3136,20 zł, tj. 60% z 5227 zł (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 r. oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz.1147) oraz
 • niższa niż 1950,00 zł, tj. 75% z 2600 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. z poz. 1778).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych od stycznia do grudnia 2019 r. nie może być:

 • wyższa niż 2859,00 zł, tj. 60% z 4765 zł (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 r. oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz.1185) oraz
 • niższa niż 1687,50 zł, tj. 75% z 2250 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1794).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych od stycznia do grudnia 2018 r. nie może być:

 • wyższa niż 2665,80 zł, tj. 60% z 4443 zł (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 r. oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz.1174) oraz
 • niższa niż 1575,00 zł, tj. 75% z 2100 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 847).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych za miesiące od stycznia do grudnia 2017 r. nie może być:

 • wyższa niż 2557,80 zł, tj. 60% z 4263 zł (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 r. oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M. P. z 2016 r. poz. 1188) oraz
 • niższa niż 1500,00 zł, tj. 75% z 2000 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1456).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych za miesiące od stycznia do grudnia 2016 r. nie może być:

 • wyższa niż 2433,00 zł, tj. 60% z 4055 zł (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2016 r. oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M. P. z 2015 r. poz. 1292)) oraz
 • niższa niż 1387,50 zł, tj. 75% z 1850 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385)).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych za miesiące od stycznia do grudnia 2015 r. nie może być:

 • wyższa niż 2375,40 zł, tj. 60% z 3959 zł (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2015 r. oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M. P. z 2014 r. poz. 1137)) oraz
 • niższa niż 1312,50 zł, tj. 75% z 1750 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1220)).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych za miesiące od stycznia do grudnia 2014 r. nie może być:

 • wyższa niż 2247,60 zł, tj. 60% z 3746 zł (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 r. oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M. P. z 2013 r. poz. 1028)) oraz
 • niższa niż 1260,00 zł, tj. 75% z 1680 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1074)).

Za okres od 1 września 2013 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Jednocześnie tak ustalona podstawa nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Za miesiące: wrzesień, październik, listopad i grudzień 2013 r. podstawa wymiaru składek:

 • nie może być wyższa niż 2227,80 zł, tj. 60% z 3713 zł (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M. P. poz. 1018)) oraz
 • niższa niż 1200,00 zł, tj. 75% z 1600 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1026)).

Za okres do 31 sierpnia 2013 r. podstawa wymiaru składek w danym miesiącu nie mogła być wyższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Składka w nowej wysokości obowiązywała od trzeciego miesiąca następnego kwartału.

 • za czerwiec, lipiec i sierpień 2013 r. - podstawa nie wyższa niż 2244,03 zł, tj. 60% z 3740,05 zł (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 13 maja 2013 r. (M. P. poz. 392)),
 • marzec, kwiecień i maj 2013 r. - podstawa nie wyższa niż 2214,18 zł, tj. 60% z 3690,30 zł (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 11 lutego 2013 r. (M. P. poz. 88)),
 • grudzień 2012 r., styczeń i luty 2013 r. - podstawa nie wyższa niż 2106,13 zł, tj. 60% z 3510,22 zł (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 15 listopada 2012 r. (M. P. poz. 842)),
 • wrzesień, październik i listopad 2012 r. - podstawa nie wyższa niż 2098,09 zł, tj. 60% z 3496,82 zł (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 9 sierpnia 2012 r. (M. P. poz. 585)),
 • czerwiec, lipiec i sierpień 2012 r. - podstawa nie wyższa niż 2187,65 zł, tj. 60% z 3646,09 zł (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 11 maja 2012 r. (M. P. poz. 298)),
 • marzec, kwiecień i maj 2012 r. - podstawa nie wyższa niż 2152,05 zł, tj. 60% z 3586,75 zł (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 9 lutego 2012 r. (M. P. poz. 62)),
 • styczeń i luty 2012 r. - podstawa nie wyższa niż 2049,60 zł, tj. 60% z 3416,00 zł (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 10 listopada 2011 r. (M.P. Nr 103, poz. 1042)).