Składka na ubezpieczenie zdrowotne


Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru. Jest ona miesięczna i niepodzielna.


Ważne!
W przypadku gdy uzyskujesz przychody z więcej niż jednego tytułu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacasz z każdego z tych tytułów odrębnie.
Aktualne informacje w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego możesz uzyskać w każdej placówce ZUS.