Ścieżka nawigacji

Ulgi i umorzenia

Ulgi i umorzenia

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Ulgi i umorzenia

Ulgi i umorzenia

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • RSO

  Wniosek RSO

  Wniosek o odroczenie terminu płatności składek
  Aktualizacja formularza: 21 lipca 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RKR

  Wniosek RKR

  Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych
  Aktualizacja formularza: 21 lipca 2023 r.

 • RKU

  Wniosek RKU

  Wniosek o umorzenie należności z tytułu kosztów egzekucyjnych
  Aktualizacja formularza: 21 lipca 2023 r.

 • RSR

  Wniosek RSR

  Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek
  Aktualizacja formularza: 21 lipca 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • REU

  Wniosek REU

  Wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych
  Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.

 • REM

  Wniosek REM

  Wniosek o zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego
  Aktualizacja formularza: 21 lipca 2023 r.

 • REZ

  Wniosek REZ

  Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
  Aktualizacja formularza: 21 lipca 2023 r.

 • ROK

  Oświadczenie ROK

  Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która prowadzi pełną księgowość
  Aktualizacja formularza: 21 lipca 2023 r.

 • ROP

  Oświadczenie ROP

  Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej
  Aktualizacja formularza: 21 lipca 2023 r.

 • RD-2

  Oświadczenie RD-2

  Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu Pomocy Publicznej de Minimis/Pomocy Publicznej de Minimis w Rolnictwie/ Pomocy Publicznej de Minimis w Rybołówstwie
  Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

— 10 Pozycji na stronie
1 - 10 z 22.