Ścieżka nawigacji

Subkonto

Subkonto

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Subkonto

Subkonto

  • Symbol

    Nazwa wniosku

  • ZUS-US-OFE-03

    Oświadczenie ZUS-US-OFE-03

    Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  • UWU

    Wniosek UWU

    Wskazanie/ zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego
    Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r.
    Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

  • USS

    Wniosek USS

    Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej
    Aktualizacja formularza: 12 kwietnia 2021 r.
    Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

  • ZUS-US-OPW-01

    Oświadczenie ZUS-US-OPW-01

    Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem
    Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS