Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS

Autorzy poszczególnych artykułów  przedstawiają  w "Standardach"  zagadnienia  z obszaru wspólnego dla medycyny i ubezpieczeń w postaci zwięzłych opracowań, z których może korzystać w codziennej praktyce lekarz orzekający o niezdolności do pracy. Publikacja ta ma być pomocna w  realizacji zadań w trudnej i odpowiedzialnej dyscyplinie, jaką jest orzecznictwo lekarskie, służąc jednocześnie standaryzacji orzekania w tych grupach schorzeń, które  najczęściej są przyczyną niezdolności do pracy w Polsce orzekanej dla celów świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

okładka - Standardy orzecznictwa lekarskiego w ZUS 2013 r.