Ścieżka nawigacji

Emerytury i renty - podatki

Emerytury i renty - podatki

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Podatki

Podatki

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • EPD-17

  Wniosek EPD-17

  Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy
  Aktualizacja formularza: 8 stycznia 2024 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • EPD-18

  Wniosek EPD-18

  Wniosek o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy z pomniejszeniem/ bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

  Aktualizacja formularza 8 stycznia 2024 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 • EPD-16

  Oświadczenie EPD-16

  Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem.
  Aktualizacja formularza: 4 stycznia 2024 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 • EPD-19

  Wniosek EPD-19

  Wniosek/wycofanie wniosku o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku

  Aktualizacja formularza 27 lipca 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • EPD-20

  Oświadczenie EPD-20

  Oświadczenie/wycofanie oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą 1/24, 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

  Aktualizacja formularza 27 lipca 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • EPD-21

  Wniosek EPD-21

  Wniosek/wycofanie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 000 zł.

  Aktualizacja formularza 27 lipca 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • EPP

  Wniosek EPP

  Oświadczenie dla celów podatkowych w związku z potrąceniami ze świadczenia małżonka na zaspokojenie potrzeb rodziny
  Publikacja formularza: 31 marca 2023 r.