Ścieżka nawigacji

Wysokość odsetek ustawowych / ustawowych za opóźnienie

Wysokość odsetek ustawowych / ustawowych za opóźnienie

 • od 5 października 2023 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 11,25% w stosunku rocznym,

 • od 7 września 2023 r. do 4 października 2023 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosiła11,50% w stosunku rocznym,
 • od 8 września 2022 r. do 6 września 2023 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosiła 12,25% w stosunku rocznym,
 • od 8 lipca 2022 r. do 7 września 2022 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 12% w stosunku rocznym,
 • od 9 czerwca 2022 r. do 7 lipca 2022 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 11,50% w stosunku rocznym,
 • od 6 maja 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosiła 10,75% w stosunku rocznym,
 • od 7 kwietnia 2022 r. do 5 maja 2022 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosiła 10% w stosunku rocznym,
 • od 9 marca 2022 r. do 6 kwietnia 2022 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosiła 9% w stosunku rocznym,
 • od 18 marca 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosiła 6,5% w stosunku rocznym,
 • od 9 kwietnia 2020 r. do 28 maja 2020 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosiła 6% w stosunku rocznym,
 • od 29 maja 2020 r. do 6 października 2021 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosiła 5,6% w stosunku rocznym,
 • od 7 października 2021 r. do 3 listopada 2021 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosiła 6% w stosunku rocznym,
 • od 4 listopada 2021 r. do 8 grudnia 20 21 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosiła 6,75% w stosunku rocznym,
 • od 9 grudnia 2021 r. do 4 stycznia 2022 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosiła 7,25% w stosunku rocznym,
 • od 5 stycznia 2022 r. do 8 lutego 2022 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosiła 7,75% w stosunku rocznym,
 • od 9 lutego 2022 r. do 8 marca 2022 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 8,25% w stosunku rocznym.