Wysokość odsetek ustawowych / ustawowych za opóźnienie

Od 5 stycznia wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosił 7,75% w stosunku rocznym.

  • od 18 marca 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosiła 6,5% w stosunku rocznym,
  • od 9 kwietnia 2020 r. do 28 maja 2020 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosiła 6% w stosunku rocznym,
  • od 29 maja 2020 r. do 6 października 2021 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosiła 5,6% w stosunku rocznym,
  • od 7 października 2021 r. do 3 listopada 2021 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosiła 6% w stosunku rocznym,
  • od 4 listopada 2021 r. do 8 grudnia wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosiła 6,75% w stosunku rocznym,
  • od 9 grudnia wysokość do 4 stycznia wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosiła 7,25% w stosunku rocznym.