Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Oddział w Kielcach – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami skierowanych na badanie lekarskie

Oddział w Kielcach – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami skierowanych na badanie lekarskie

Gdzie przeprowadzane są badania lekarskie?

Badania lekarskie odbywają się w siedzibie Oddziału ZUS w Kielcach przy ul. Kolberga 2a.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem znajduje się parking dla klientów ZUS. Są na nim wyznaczone 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu mogą dostać się do budynku wejściem nr B1/B2 po lewej stronie głównych schodów wejściowych. Przy głównych schodach wejściowych z poziomu chodnika znajduje się informacja wskazująca wejście B1/B2 z poziomu chodnika. Wewnątrz wejścia B1/B2 znajduje się winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Przy drzwiach  zainstalowany jest domofon oraz znajduje się informacja, że w przypadku konieczności skorzystania z pomocy przy otwieraniu drzwi należy nacisnąć przycisk w domofonie.

Wewnątrz budynku

Gabinety lekarskie znajdują się na parterze oraz na I piętrze z możliwością dotarcia windą. Z głównego wejścia należy kierować się w lewą stronę do części oznaczonej Orzecznictwo Lekarskie. W przypadku korzystania z windy przy wejściu B1/B2 ubezpieczeni wysiadają bezpośrednio w części orzecznictwa lekarskiego. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi do gabinetów są otwierane przez lekarza orzecznika / członka komisji lekarskiej.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na każdej kondygnacji budynku.