Ścieżka nawigacji

Dlaczego informujemy Cię o stanie Twojego konta w ZUS

Dlaczego informujemy Cię o stanie Twojego konta w ZUS

Wysokość Twojej przyszłej emerytury zależy od kwot, jakie zgromadziłeś na koncie przez wszystkie lata swojej aktywności zawodowej. Dlatego też tak ważne jest czuwanie nad jakością tych danych. 

Abyś mógł sprawdzić posiadane przez nas dane, udostępniamy Ci informację o stanie Twojego konta, w której pokazujemy Ci kwoty:     

  • składek na ubezpieczenie emerytalne zapisane na koncie (w tym składek zwaloryzowanych), 
  • składek i środków na subkoncie (w tym zwaloryzowanej kwoty ogółem),
  • zwaloryzowanego kapitału początkowego,
  • składek na otwarty fundusz emerytalny (OFE). 

Informacje o składkach zapisujemy na podstawie dokumentów ubezpieczeniowych przekazanych przez Twoich pracodawców.

Prezentujemy także dane o wysokości hipotetycznej (prognozowanej) emerytury, którą obliczyliśmy właśnie na podstawie kwot, jakie zgromadziłeś w ZUS.  

Jeśli stwierdzisz nieprawidłowości w danych zawartych w „Informacji…”, jak najszybciej wyjaśnij to u swojego pracodawcy. Gdy nie ma takiej możliwości – zgłoś do nas reklamację. Możesz ją złożyć w każdej naszej placówce, ale rozpatrzy ją placówka właściwa dla Twojego miejsca zamieszkania.