Rehabilitacja lecznicza ZUS

Ważne!

Od 15 marca 2021 r. wznawiamy wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych na rehabilitację leczniczą w systemie stacjonarnym

Co trzeba wiedzieć

 • Ponownie otrzymasz ze swojego  oddziału ZUS Zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację wraz z  "Informacją dla osoby skierowanej na rehabilitację leczniczą..." (pdf 628kb) - bez względu na to czy takie Zawiadomienie otrzymałeś przed wstrzymaniem kierowania czy nie).
 • Przekaż swój aktualny numer telefonu do O/ZUS, który skierował Cię na rehabilitację albo do ośrodka rehabilitacyjnego, do którego zostałeś skierowany
 • Warunkiem rozpoczęcia przez Ciebie rehabilitacji leczniczej w systemie stacjonarnym jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2

Dlatego przed wyjazdem do ośrodka rehabilitacyjnego musisz wykonać test.

 • Ośrodek skontaktuje się z Tobą i  poinformuje o zleceniu na wykonanie testu w kierunku SARS-CoV-2.
 • Test wykonasz bezpłatnie.
 • Do mobilnego punktu pobrań zgłoś się nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego.
 • na badanie zabierz dokument tożsamości ze zdjęciem oraz Zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą.
 • Ośrodek poinformuje Cię telefonicznie o wyniku testu.

Nie planuj podróży zanim Ośrodek nie poinformuje Cię o negatywnym wyniku testu!

Pamiętaj, poinformuj:

 • swój Oddział ZUS – jeśli nie możesz jechać na rehabilitację,
 • ośrodek rehabilitacyjny i ZUS – o zmianie numeru telefonu.

POZOSTAŃ W DOMU! Nie jedź! 
Jeśli jesteś lub przebywasz z osobą na kwarantannie albo w izolacji.


Placówki, które wykonują testy w kierunku SARS-CoV-2 (link do strony zewnetrznej).

Możesz zadbać o swoje zdrowie

Skorzystaj z broszury "Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19" opublikowanej przez Światową Organizację Zdrowia – WHO i rekomendowanej przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów - KIF.

Broszura zawiera podstawowe ćwiczenia oraz porady dla osób dorosłych, które doświadczyły poważnego pogorszenia stanu zdrowia i były hospitalizowane z rozpoznaniem infekcji COVID-19. Zebrane w niej informacje mają wspomóc samodzielny powrót do pełnej sprawności, a także uczulić na niepokojące, nawracające objawy.

Kiedy możesz skorzystać z rehabilitacji

Z programu rehabilitacji możesz skorzystać, jeśli jesteś zagrożony utratą zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że ją odzyskasz po rehabilitacji. Dodatkowo musisz spełnić jeden z poniższych warunków:

Z rehabilitacji możesz również skorzystać, jeśli:

 • podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym obecnie przebywasz, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę,
 • starasz się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Jakie dokumenty musisz przygotować

Przygotuj Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS (Wniosek PR-4) , który wypełni Twój lekarz, u którego się leczysz.

Wniosek może być również wystawiony na dowolnym formularzu.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania i numer telefonu,
 • rozpoznanie medyczne w języku polskim,
 • opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy,
 • dokumentację medyczną leczenia (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, USG itp.),
 • informację, że dotyczy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.

Wniosek złóż w dowolnej placówce ZUS. Na badanie u lekarza orzecznika zabierz przygotowaną dokumentację z leczenia.

Ważne: Lekarz może wystawić Ci wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Takiego wniosku nie musisz zanosić osobiście. Lekarz prześle go elektronicznie do ZUS.

Kto wydaje orzeczenie i skierowanie na rehabilitację

Orzeczenie w sprawie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS:

 • po przeprowadzeniu badania lub
 • na podstawie zgromadzonej dokumentacji z leczenia.

Jeżeli lekarz orzecznik wyda orzeczenie o potrzebie rehabilitacji, otrzymasz skierowanie.

Termin i miejsce rehabilitacji możesz uzgodnić z pracownikiem Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ZUS, jednak jest to uzależnione od dostępności wolnych miejsc w danym turnusie i ośrodku.
Skierowanie na rehabilitację leczniczą możesz otrzymać już po około 8 tygodniach.

Ile trwa rehabilitacja

Rehabilitacja trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją wydłużyć albo skrócić. Po zakończonej rehabilitacji w ośrodku otrzymasz kartę informacyjną z jej przebiegu z informacją o stanie zdrowia.

Kto pokrywa koszty rehabilitacji

ZUS pokrywa koszty rehabilitacji: leczenia, zakwaterowania i wyżywienia. ZUS zwraca też koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca, w którym mieszkasz, do/z ośrodka rehabilitacyjnego.

Jakie schorzenia możesz rehabilitować

Możesz być skierowany na rehabilitację w systemie:

 • stacjonarnym (pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym) w przypadku schorzeń:
 • ambulatoryjnym (codziennie dojeżdżasz na rehabilitację w wyznaczonych godzinach) w przypadku schorzeń:
  • narządu ruchu
  • układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie.

Co obejmuje program rehabilitacji leczniczej

Lekarz w ośrodku rehabilitacyjnym ustali indywidualnie dla Ciebie zabiegi i zajęcia z zakresu:

 • różnych form rehabilitacji fizycznej, czyli kinezyterapii indywidualnej, zbiorowej i ćwiczeń w wodzie,
 • fizykoterapii (ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym wielkiej i niskiej częstotliwości, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii, masażu klasycznego i wibracyjnego),
 • rehabilitacji psychologicznej, w tym między innymi psychoedukacji i treningów relaksacyjnych,
 • edukacji zdrowotnej w zakresie:
  • zasad prawidłowego żywienia,
  • znajomości czynników ryzyka w chorobach cywilizacyjnych,
  • znajomości czynników zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy,
  • podstawowych praw i obowiązków pracodawcy oraz pracownika,
  • kontynuacji rehabilitacji w domu po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego (instruktaż).

Gdzie są ośrodki rehabilitacyjne

ZUS nie ma własnych ośrodków rehabilitacyjnych. Zawiera umowy z ośrodkami, które muszą spełnić określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Ośrodki zlokalizowane są na terenie całej Polski, w tym w miejscowościach uzdrowiskowych.

Zobacz także: Lokalizacja ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS w 2021 roku 
Zobacz także: Wykaz ośrodków współpracujących z ZUS w 2021 roku

Jak ZUS wybiera ośrodki rehabilitacyjne

ZUS ogłasza konkurs ofert w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnopolskim. Na stronie ZUS w zakładce „Konkursy ofert ” publikujemy szczegółowe materiały dotyczące konkursu ofert (m.in. przedmiot zamówienia i wymagania, jakie powinni spełniać oferenci przystępujący do konkursu ofert oraz formularz oferty).

Zobacz także: Programy rehabilitacji leczniczej w systemie stacjonarnym
Zobacz także: Programy rehabilitacji leczniczej w systemie ambulatoryjnym  

Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z ZUS.

 • Zadzwoń pod numer 22 560 16 00
 • Napisz e-mail na adres cot@zus.pl

Konsultanci ZUS są dostępni w dni robocze od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00.

Zobacz także ulotkę: ZADBAJ O ZDROWIE SWOJEGO PACJENTA i skieruj na bezpłatną, łatwo dostępną rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS (plik pdf 191kb)

Wyniki konkursów ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej ZUS

Podstawa prawna