Ścieżka nawigacji

Rehabilitacja lecznicza ZUS

Rehabilitacja lecznicza ZUS

Kiedy możesz skorzystać z rehabilitacji

Z programu rehabilitacji możesz skorzystać, jeśli jesteś zagrożony utratą zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że ją odzyskasz po rehabilitacji. Dodatkowo musisz spełnić jeden z poniższych warunków:

Z rehabilitacji możesz również skorzystać, jeśli:

 • podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym obecnie przebywasz, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę,
 • starasz się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Jakie dokumenty musisz przygotować

Przygotuj Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS (Wniosek PR-4), który wypełni Twój lekarz, u którego się leczysz.

Wniosek złóż w dowolnej placówce ZUS. Na badanie u lekarza orzecznika zabierz przygotowaną dokumentację z leczenia.

Lekarz prowadzący leczenie może elektronicznie złożyć wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w Twoim imieniu.

Ważne: Lekarz może wystawić Ci wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Takiego wniosku nie musisz zanosić osobiście. Lekarz prześle go elektronicznie do ZUS.

Kto wydaje orzeczenie i skierowanie na rehabilitację

Orzeczenie w sprawie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS:

 • po przeprowadzeniu badania lub
 • na podstawie zgromadzonej dokumentacji z leczenia.

Jeżeli lekarz orzecznik wyda orzeczenie o potrzebie rehabilitacji, otrzymasz pocztą zawiadomienie o skierowaniu z informacją o terminie i miejscu swojej rehabilitacji.

Ile trwa rehabilitacja

Rehabilitacja trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją wydłużyć albo skrócić po uprzedniej zgodzie ZUS. Po zakończonej rehabilitacji w ośrodku otrzymasz dokument "Informacja o przebytej rehabilitacji" z najistotniejszymi informacjami o jej przebiegu i stanie zdrowia.

Kto pokrywa koszty rehabilitacji

ZUS pokrywa koszty rehabilitacji: leczenia, zakwaterowania i wyżywienia.

ZUS zwraca też koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca, w którym mieszkasz, do/z ośrodka rehabilitacyjnego.

Jakie schorzenia możesz rehabilitować

Możesz być skierowany na rehabilitację w systemie:

 • stacjonarnym (pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym) w przypadku schorzeń:
  • narządu ruchu,
  • narządu ruchu po wypadku (wczesna rehabilitacja powypadkowa),
  • układu krążenia,
  • układu oddechowego,
  • psychosomatycznych,
  • onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego,
  • narządu głosu;
 • ambulatoryjnym (codziennie dojeżdżasz na rehabilitację w wyznaczonych godzinach) w przypadku schorzeń:
  • narządu ruchu,
  • układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie.

Zobacz także ulotki

Co obejmuje program rehabilitacji leczniczej

Lekarz w ośrodku rehabilitacyjnym ustali indywidualnie dla Ciebie zabiegi i zajęcia z zakresu:

 • fizjoterapii, w tym:
  • kinezyterapii, np. terapia manualna, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia czynne wolne, ćwiczenia w wodzie, ćwiczenia grupowe itp.,
  • fizykoterapii, np. zbiegi z zakresu ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym wielkiej i niskiej częstotliwości, elektroterapii, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii itp.,
  • masażu, np. klasycznego, wibracyjnego itp.;
 • oddziaływań psychologicznych, w tym: terapię indywidualną,psychoedukację i treningi relaksacyjne;
 • edukacji zdrowotnej w zakresie:
  • zasad prawidłowego żywienia,
  • czynników ryzyka w chorobach cywilizacyjnych,
  • podstawowej wiedzy o chorobie wymagającej rehabilitacji,
  • czynników zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy,
  • podstawowych informacji o prawach i obowiązkach pracodawcy i pracownika,
  • profilaktyki i leczenia uzależnień.

Gdzie są ośrodki rehabilitacyjne

ZUS nie ma własnych ośrodków rehabilitacyjnych. Zawiera umowy z ośrodkami, które muszą spełnić określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Ośrodki zlokalizowane są na terenie całej Polski, w tym w miejscowościach uzdrowiskowych.

Zobacz także: Lokalizacja ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS w 2024 roku (plik pdf 601 kb)
Zobacz także: Wykaz ośrodków współpracujących z ZUS w 2024 roku (plik pdf 471 kb)

Jak ZUS wybiera ośrodki rehabilitacyjne

ZUS ogłasza konkurs ofert w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnopolskim. Na stronie ZUS w zakładce „Konkursy ofert” publikujemy szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert (m.in. przedmiot zamówienia i wymagania, jakie powinni spełniać oferenci przystępujący do konkursów ofert oraz formularze ofert).

Ważne

Zabierz ze sobą do ośrodka rehabilitacyjnego rzeczy i dokumenty wymienione w Zawiadomieniu o skierowaniu na rehabilitację leczniczą.

Pamiętaj, poinformuj swój Oddział ZUS – jeśli nie możesz jechać na rehabilitację.

Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z ZUS.

 • Zadzwoń pod numer 22 560 16 00
 • Napisz e-mail na adres cot@zus.pl

Konsultanci ZUS są dostępni w dni robocze od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00.

Podstawa prawna