Ścieżka nawigacji

Ulgi w postępowaniu egzekucyjnym

Ulgi w postępowaniu egzekucyjnym

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  • Płatnika składek (również osoby, która przestała prowadzić działalność).
  • Innej osoby, która jest zobowiązana do zapłaty należności z tytułu składek na podstawie prawomocnej decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności (spadkobiercy, osoby trzeciej).
  • Małżonka, który odpowiada z majątku wspólnego.
  • Ubezpieczonego, który ponosi odpowiedzialność za zadłużenie z tytułu składek.
  • Osoby, która jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych lub wypłaconych świadczeń.
  • Osoby, która jest zobowiązana do zwrotu bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  Wniosek oraz dokumenty, jakich potrzebujemy, wskazaliśmy w czterech szczegółowych
  kartach usług, zatytułowanych:

  • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
  • Zwolnienie spod egzekucji składników majątkowych
  • Dokonywanie wypłat z rachunków bankowych
  • Uchylenie czynności egzekucyjnych.

  Możesz skorzystać z naszych formularzy:

  • REZ – jeśli składasz wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
  • REM – jeśli składasz wniosek o zwolnienie spod egzekucji składników majątkowych
  • REU – jeśli składasz wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych.

  Jeśli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu formularz PEL.
  Wnioski i formularze są dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz:

  • wysłać pocztą na adres jednej z naszych placówek
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie
  Na podstawie dostępnych informacji stwierdzamy, czy są okoliczności, które uzasadniają udzielenie ulgi. Bierzemy pod uwagę Twoją propozycję. Jednak na ostateczne rozstrzygnięcie mają wpływ takie czynniki, jak: wysokość Twojego zadłużenia, Twoja dotychczasowa współpraca podczas postępowania egzekucyjnego oraz Twoja sytuacja finansowa.
  Gdy kończymy postępowanie, wysyłamy do Ciebie nasze postanowienie.

  Termin rozpatrzenia
  Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej. Zgodnie z przepisami wnioski rozpatrujemy do 2 miesięcy od ich złożenia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Od postanowienia w sprawie:

  • zawieszenia postępowania egzekucyjnego
  • zwolnienia spod egzekucji składników majątkowych
  • uchylenia czynności egzekucyjnych

  możesz złożyć zażalenie do dyrektora izby administracji skarbowej.

  Złóż zażalenie do placówki ZUS, która rozpatrywała Twoją sprawę. Masz na to 7 dni od dnia, w którym otrzymasz od nas postanowienie.
  Od postanowienia w sprawie wypłat z rachunków bankowych nie możesz się odwołać.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • doradcy ds. ulg i umorzeń – w najbliższej placówce ZUS; możesz umówić się na spotkanie z doradcą w dogodnym dla Ciebie terminie
  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00.

  Więcej informacji na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201).

Ulgi w postępowaniu egzekucyjnym

Pobierz kartę usługi w formacie PDF

Ulgi w postępowaniu egzekucyjnym (pdf, 191 kB)