Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w Oddziale ZUS w Rzeszowie

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w Oddziale ZUS w Rzeszowie

Obsługa klientów

Klienci są obsługiwani w Rzeszowie w budynku przy ul. Piłsudskiego 12.

Miejsca parkingowe

Z tyłu budynku - od ul. Siemiradzkiego - znajduje się parking dla klientów, na którym są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Możesz też skorzystać z miejsc parkingowych ogólnodostępnych przy ul. Siemiradzkiego i ul. Głowackiego.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku następującymi wejściami:

 • od ul. Głowackiego - przy wejściu znajduje się pochylnia,
 • od ul. Siemiradzkiego (od strony parkingu) - wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika,
 • od ul. Piłsudskiego (wejście główne) - przy wejściu znajduje się pochylnia. 

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi przy wejściu do budynku od ul. Głowackiego i ul. Piłsudskiego nie otwierają się automatycznie. W pobliżu drzwi przy tych wejściach znajduje się dzwonek z informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi.

Drzwi przy wejściu do budynku od ul. Siemiradzkiego (od strony parkingu) otwierają się automatycznie. Kolejne drzwi na drodze do sali obsługi klientów nie otwierają się automatycznie. Aby uzyskać pomoc w ich otwarciu, naciśnij dzwonek ze znakiem wózka, który znajduje się przy drzwiach wejściowych.  

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na parterze. Jest podzielona na trzy części: jedną - przeznaczoną do obsługi spraw emerytalno-rentowych, drugą - do obsługi spraw zasiłkowych oraz trzecią - do obsługi płatników składek, osób ubezpieczonych i lekarzy. 

Drzwi do części sali przeznaczonej do obsługi spraw emerytalno-rentowych oraz części do obsługi płatników składek, osób ubezpieczonych i lekarzy są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę.

Ważne! Zwróć uwagę na 3 centymetrowe progi w drzwiach.  

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze budynku.

 

Jednostki podległe:

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Jarosławiu

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Jarosławiu  w budynku przy ul. Słowackiego 21.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Słowackiego są wyznaczone  dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do miejsc parkingowych możesz dojechać od ul. Piekarskiej i ul. Słowackiego.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Słowackiego. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi.

   

  Wewnątrz budynku

  Klienci są obsługiwani w sali obsługi klientów oraz dwóch wyznaczonych pomieszczeniach. Sala i pomieszczenia obsługi  znajdują  się na parterze.  Utrudnieniem dla osób z niepełnosprawnością ruchu w dotarciu do sali i pomieszczeń obsługi są drzwi, które nie otwierają się automatycznie oraz listwy progowe o wysokości około 1,5 cm. W otwarciu drzwi pomogą Ci pracownicy stanowisk obsługi klientów.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej stronie od wejścia do  budynku, w pobliżu stanowisk obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Leżajsku

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Leżajsku w budynku przy ul. Mickiewicza 24.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Mickiewicza, na górnym parkingu są wyznaczone dwa miejsca postojowe  dla osób z niepełnosprawnością. Aby dostać się na górny parking, skręć z ul. Mickiewicza w ul. 28 Maja, następnie skręć w prawo, w pierwszą przecznicę.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku przy ul. Mickiewicza wejściem od strony górnego parkingu. Na górny parking możesz dostać się drogą dojazdową lub chodnikiem. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia do budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Mielcu

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Mielcu w budynku przy ul. Sikorskiego 4.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Najbliższe miejsca parkingowe ogólnodostępne dla osób z niepełnosprawnością są wyznaczone z tyłu budynku, od strony ul. Staffa.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Sikorskiego 4. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi.

   

  Wewnątrz budynku

  Wewnątrz budynku są schody. Osoby z niepełnosprawnością ruchu są obsługiwane w przez pracowników sali obsługi klientów w holu na parterze.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów. Utrudnieniem w dotarciu do toalety są schody wewnątrz budynku.  

   

  Ważne! Budynek Inspektoratu ZUS w Mielcu jest nieprzystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchu. Najbliższa placówka ZUS przystosowana do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się w Oddziale ZUS w Rzeszowie przy ul. Al. J. Piłsudskiego 12.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Przemyślu

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Przemyślu w budynku przy ul. Brodzińskiego 6.

   

  Miejsca parkingowe

  Na parkingu przed budynkiem przy ul. Brodzińskiego 6, przy bramie wjazdowej po prawej stronie są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Brodzińskiego 6. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.  

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Klienci są obsługiwani w sali obsługi klientów oraz w wyznaczonych pomieszczeniach. Sala i pomieszczenia obsługi znajdują się na parterze. Na drodze do sali obsługi klientów oraz wewnątrz sali nie ma barier budowlanych. Drzwi do sali nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomogą Ci  pracownicy stanowisk obsługi klientów. W okresie letnim drzwi są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu strefy oczekiwania klientów na obsługę.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Przeworsku

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Przeworsku w budynku przy ul. Dworcowej  1.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem  przy ul. Dworcowej są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem głównym przy ul. Dworcowej. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

  Osoby z niepełnosprawością ruchu mogą dostać się też drugim (dodatkowym) wejściem  z poziomu chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi  przy głównym wejściu do budynku nie otwierają się automatycznie. Przy drzwiach  znajduje się dzwonek z informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi.

  Drzwi przy drugim (dodatkowym) wejściu otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze.

  Drzwi na drodze od wejścia głównego do sali nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomoże Ci pracownik.

  Natomiast nie ma drzwi na drodze od drugiego (dodatkowego) wejścia do sali.

  Wewnątrz sali nie barier budowlanych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje w pobliżu sali  obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Stalowej Woli

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani  w Stalowej Woli w budynku przy ul. Popiełuszki 8.

   

  Miejsca parkingowe

  Na parkingu przy budynku przy ul. Popiełuszki są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do w budynku wejściem głównym przy ul. Popiełuszki 8 oraz wejściem od strony parkingu. Wejścia są zorganizowane z poziomu chodnika.  

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Przy każdym z wejść znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego. Po naciśnięciu dzwonka, możesz uzyskać pomoc w otwarciu drzwi.  

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi na drodze do sali są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się w pobliżu sali obsługi klientów.  

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Tarnobrzegu

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani  w Tarnobrzegu w budynku przy ul. Sienkiewicza 145 D.

   

  Miejsca parkingowe

  Na dziedzińcu wewnętrznym budynku przy ul. Sienkiewicza 145D są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Sienkiewicza. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego oraz informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia do budynku. Drzwi na drodze do sali są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Lubaczowie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Lubaczowie w budynku przy ul. Mickiewicza 168.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Mickiewicza są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy ul. Mickiewicza. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi.  

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia do sali obsługi klientów.