Ścieżka nawigacji

Potwierdzanie polskich okresów ubezpieczenia w celu uzyskania prawa do świadczeń krótkoterminowych w innym państwie członkowskim

Potwierdzanie polskich okresów ubezpieczenia w celu uzyskania prawa do świadczeń krótkoterminowych w innym państwie członkowskim

Jeśli przyznanie Ci świadczenia (np. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego) w jednym państwie członkowskim zależy od potwierdzenia Twoich okresów ubezpieczenia w innym państwie członkowskim, to właściwa instytucja tego pierwszego państwa zwróci się do instytucji drugiego państwa z wnioskiem o ich potwierdzenie. Najczęściej robi to na formularzu E 104.

Formularz E 104 to „Zaświadczenie dotyczące sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub zamieszkania. Choroba – macierzyństwo – śmierć (zasiłek)”.

Potwierdzamy polskie okresy ubezpieczenia na formularzu E 104 wyłącznie na wniosek instytucji innego państwa członkowskiego.

Do wymiany informacji instytucje ubezpieczeniowe mogą również posłużyć się formularzami S 040 i S 041. Potwierdzamy dane na formularzu S 041 w odpowiedzi na wniosek instytucji zagranicznej przekazany na formularzu S 040.

Naszą placówką wyznaczoną do potwierdzania danych na formularzach E 104 i S 041 – na wniosek instytucji państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii – jest Oddział ZUS w Jaśle.

Potwierdzanie prawa do świadczeń rzeczowych (zdrowotnych) należy do kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia (ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, tel. 800 190 590, www.nfz.gov.pl).

Podstawa prawna
Art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004
Art. 12 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009