Ścieżka nawigacji

Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wysokości składek na FP, FS i FGŚP w 2021 r. wynoszą:

  • Fundusz Pracy - 1,00% podstawy wymiaru,
  • Fundusz Solidarnościowy - 1,45% podstawy wymiaru,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10% podstawy wymiaru.

Składki na FP, FS i FGŚP rozliczasz w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, w której w danych: „Zestawienie należnych składek na FP i FGŚP” (blok VII) wykazujesz:

  • w polu 01 – kwotę należnych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
  • w polu 02 – kwotę należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • w polu 03 – kwotę do zapłaty wynikającą z sumy pól 01 i 02.

Składki na Fundusz Solidarnościowy obliczasz łącznie ze składkami na Fundusz Pracy w wysokości sumy stóp procentowych tych składek i wykazujesz w kwocie łącznej w powyższej deklaracji.

Składki na FP, FS i FGŚP zobowiązany jesteś opłacać co miesiąc, w tym samym terminie jaki obowiązuje Cię w odniesieniu do składek na ubezpieczenia społeczne.