Ścieżka nawigacji

Podleganie ubezpieczeniom społecznym

Podleganie ubezpieczeniom społecznym

Ubezpieczenia społeczne to ubezpieczenia:

Mogą być one obowiązkowe albo dobrowolne, w zależności od Twojej sytuacji zawodowej lub społecznej.

Podczas pracy na podstawie umowy o pracę obowiązkowe są ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Podczas pracy na podstawie umowy zlecenia obowiązkowe są ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, a ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Podczas pracy na podstawie umowy o dzieło nie podlega się ubezpieczeniom. Przy działalności gospodarczej obowiązkowe są ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a chorobowe jest dobrowolne. Podczas korzystania z zasiłku macierzyńskiego obowiązkowe są ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie podlega się ubezpieczeniom wypadkowemu i chorobowemu. Członek rady nadzorczej obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, nie podlega ubezpieczeniom wypadkowemu i chorobowemu.

Jesteś pracownikiem

Obejmują Cię obowiązkowe ubezpieczenia:

 • emerytalne,
 • rentowe,
 • chorobowe,
 • wypadkowe.

Pracujesz na podstawie umowy zlecenia

Obejmują Cię obowiązkowe ubezpieczenia:

 • emerytalne,
 • rentowe,
 • wypadkowe.

Ubezpieczenie chorobowe jest dla Ciebie dobrowolne.

Prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz przy jej prowadzeniu

Obejmują Cię obowiązkowe ubezpieczenia:

 • emerytalne,
 • rentowe,
 • wypadkowe.

Ubezpieczenie chorobowe jest dla Ciebie dobrowolne.

Jesteś osobą duchowną

Obejmują Cię obowiązkowe ubezpieczenia:

 • emerytalne,
 • rentowe,
 • wypadkowe.

Ubezpieczenie chorobowe jest dla Ciebie dobrowolne.

Sprawdź też poradnik „Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób duchownych” (pdf, 770 kB).

Pobierasz zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

Obejmują Cię tylko obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przebywasz na urlopie wychowawczym i nie masz prawa do emerytury lub renty czy innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

Obejmują Cię tylko obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Pobierasz świadczenie pielęgnacyjne

Obejmują Cię tylko obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Pobierasz specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna

Obejmują Cię tylko obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jesteś członkiem rady nadzorczej i pobierasz wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji

Obejmują Cię tylko obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Pracujesz tylko na podstawie umowy o dzieło

Nie obejmują Cię żadne ubezpieczenia społeczne.

Ważne!

Jeśli Twoja sytuacja zawodowa albo społeczna powoduje, że nie jesteś objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, możesz przystąpić do nich dobrowolnie. 

Ubezpieczenie wypadkowe obejmuje Cię, jeśli masz ubezpieczenia emerytalne i rentowe (obowiązkowe albo dobrowolne).

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe możesz mieć tylko wtedy, gdy ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dla Ciebie obowiązkowe.

Jeśli masz więcej niż jeden tytuł do ubezpieczeń, sprawdź „Zasady rozstrzygania zbiegów tytułów ubezpieczeń.

Podstawa prawna

Art. 6, art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych)