Ścieżka nawigacji

Subkonto

Subkonto

Części osób ubezpieczonych wydzielamy na ich kontach w ZUS specjalne subkonto. Sprawdź, czy masz u nas subkonto i co na nim zapisujemy.

Założyliśmy Ci subkonto, jeżeli jesteś osobą urodzoną po 1968 r. 

Jeżeli urodziłeś się przed 1969 r., masz u nas subkonto tylko wtedy, gdy należysz do otwartego funduszu emerytalnego (OFE).

Na Twoim subkoncie zapisujemy informacje o:

 • zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek wraz z odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną ,
 • kwocie środków przekazanych przez OFE, które odpowiadają wartości 51,5% umorzonych jednostek rozrachunkowych zapisanych na Twoim rachunku w OFE, na 31 stycznia 2014 r.,
 • kwocie środków, które odpowiadają wartości umorzonych przez OFE jednostek rozrachunkowych w związku z ukończeniem przez Ciebie wieku niższego o 10 lat  od wieku emerytalnego, 
 • wysokości należnych i wpłaconych składek. 

Czy można zmienić decyzję w sprawie przekazywania składek do OFE

Jesteś członkiem OFE? Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. mogłeś zdecydować, czy chcesz, aby Twoje składki nadal były przekazywane do OFE. Jeśli złożyłeś oświadczenie o przekazywaniu składek do OFE, przekazujemy do funduszu składki (w wysokości 2,92% podstawy wymiaru składek). Na subkoncie zapisujemy wtedy składki w wysokości 4,38% podstawy wymiaru. 

Jeśli nie złożyłeś takiego oświadczenia, część składki (7,3% podstawy wymiaru składek) zapisujemy tylko na Twoim subkoncie. 

Od 2016 r., co cztery lata, możesz ponownie zdecydować, czy chcesz, abyśmy przekazywali składki do OFE, czy zapisywali je tylko na Twoim subkoncie. 

Jak dzielone są środki na subkoncie

Środki na subkoncie są dzielone w razie:

 • rozwodu, 
 • unieważnienia małżeństwa, 
 • ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa, 
 • umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej, 
 • śmierci osoby, dla której prowadzimy subkonto. 

W przypadku członka OFE podział i wypłata środków następuje na podstawie zawiadomienia z otwartego funduszu emerytalnego. Są w nim podane osoby, pomiędzy które mają być podzielone te środki, i udział procentowy tego podziału. W przypadku osoby niebędącej członkiem OFE podział i wypłata środków dokonywana jest na podstawie wniosku złożonego w ZUS.

Ważne!

Jeżeli w ciągu czterech miesięcy, odkąd podejmiesz pracę (lub od innej daty powstania obowiązku ubezpieczeń), nie podpiszesz umowy z OFE, musisz złożyć do ZUS pisemne oświadczenie o stosunkach majątkowych między Tobą a Twoim współmałżonkiem. Zrób to na formularzu ZUS-US-OPW-01. Możesz także wskazać osoby uprawnione, które odziedziczą Twoje środki na subkoncie. Na tej podstawie podzielimy i wypłacimy środki na Twoim subkoncie, gdy nie jesteś członkiem OFE.

Z jakich formularzy można skorzystać

 • USS - wniosek o transfer/ wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej na rzecz: uprawnionego/ spradkobiercy, osoby małoletniej, współmałżonka.
 • UWU – wskazanie/ zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego.

Podstawa prawna
Art. 40e ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.).