Ścieżka nawigacji

KATARZYNA MARKIEWICZ biogram

KATARZYNA MARKIEWICZ biogram

KATARZYNA MARKIEWICZ

Prof. UMCS, kierownik Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka i Psychologii Przemysłowej, Instytut Psychologii UMCS w Lublinie.

Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka (PSPRC), Europejskiego Towarzystwa Psychologii Pracy i Organizacyjnej (European Association of Work and Organizational Psychology - EAWOP) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwojowej (European Association for Developmental Psychology – EADP), a także Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP).

Autorka książek i publikacji naukowych.

Kierownik grantu (6/2017): Pokonać prokrastynację – znaleźć atrakcyjną pracę (gra elektroniczna z modułem szkoleniowym i podręcznikiem. (Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Lubelską Fundację Rozwoju oraz Gminę Miejską Lublin/Miejski Urząd Pracy w Lublinie na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu grantowego nr POWR.04.01.00-00-I042/15 zawartej z Ministerstwem Rozwoju).

27 listopada 2018
12.20-12.40

Transformacje społeczne a oczekiwania przyszłościowe młodych Polaków i Ukraińców

Bożydar Kaczmarek

 

zdjęcie