PEL-O Odwołanie pełnomocnictwa

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

PEL-O

Wniosek PEL-O

Odwołanie pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Aktualizacja formularza: 10 stycznia 2022 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS