Zmieniasz niani wynagrodzenie - co robić?

Jeśli jako płatnik składek, w którymś miesiącu podwyższysz niani wynagrodzenie, to musisz za ten miesiąc sporządzić i przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe.

Jakie dokumenty powinieneś złożyć w związku ze zmianą wynagrodzenia niani

Złóż:

  • ZUS DRA deklaracja rozliczeniowa - oraz
  • ZUS RCA imienny raport miesięczny - jeśli zgłosiłeś nianię do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, a także
  • ZUS RSA imienny raport miesięczny - jeśli zmniejszenie wynagrodzenia wypłaconego niani w danym miesiącu wynikało z wystąpienia przez część miesiąca niezdolności do pracy, np. z powodu choroby lub wypadku przy pracy, 
  • ZUS RZA imienny raport miesięczny - jeśli zgłosiłeś nianię tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Od 1 stycznia 2021 r. podwyższyłeś niani wynagrodzenie i wypłaciłeś je w kwocie 2 800 zł bądź 1400 zł. Dlatego też, za ten miesiąc powinieneś był przekazać do ZUS w terminie do 15 lutego 2021 r. dokumenty rozliczeniowe z kwotami podstaw wymiaru i składek w nowej wysokości.

Zobacz:

Jakie dokumenty powinieneś złożyć w związku z wypłatą niani mniejszego wynagrodzenia

Jeśli w którymś miesiącu wypłaciłeś niani niższe wynagrodzenie, ponieważ przez część miesiąca była niezdolna do pracy (np. była chora lub miała wypadek przy pracy), sporządź i przekaż do ZUS dokumenty rozliczeniowe także za następny cały przepracowany przez nianię miesiąc.

Ważne!
Jeśli wypłacasz niani wynagrodzenie wyższe od minimalnego wynagrodzenia bądź połowy minimalnego wynagrodzenia (dla umów uaktywniających zawartych od 1 stycznia 2018 r.), musisz sporządzać i przekazywać do ZUS dokumenty rozliczeniowe za każdy miesiąc, w którym zatrudniasz nianię.

Nie musisz wypełniać dokumentów sam. Możesz skorzystać z pomocy naszych pracowników. Wypełnimy za Ciebie wszystkie formularze. Znajdź w tym celu najbliższą siebie placówkę ZUS. 

Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy, powinieneś znać i podać pracownikowi ZUS:

  • swój NIP i PESEL,
  • imię i nazwisko niani oraz jej  PESEL,
  • informację o wynagrodzeniu, które wypłaciłeś niani w danym miesiącu,
  • informację o okresie i przyczynie niezdolności do pracy niani, jeśli za dany miesiąc konieczne będzie sporządzenie dokumentu ZUS RSA.

Szczegółowe wyjaśnienia znajdziesz w poradniku: