Ścieżka nawigacji

Emerytura przyznawana z urzędu

Emerytura przyznawana z urzędu

Uzyskałeś prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy po 30 września 2017 r.? Osiągnąłeś wiek emerytalny? Nie w każdym przypadku musisz składać wniosek o emeryturę. Sprawdź, komu i kiedy przyznajemy emeryturę z urzędu.

Komu emeryturę przyznamy z urzędu

Emeryturę przyznajemy z urzędu wyłącznie osobom, które:

  • pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy (w tym również rentę przyznaną w drodze wyjątku przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),
  • osiągnęły powszechny wiek emerytalny (od 1 października 2017 r. jest to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Emeryturę tę przyznamy Ci niezależnie od długości Twojego stażu ubezpieczeniowego. Aby ją otrzymać, nie musisz składać żadnego wniosku.

Kiedy z urzędu przyznamy Ci emeryturę

Emeryturę przyznamy Ci z urzędu od dnia, w którym osiągniesz powszechny wiek emerytalny. Jeżeli wstrzymaliśmy Ci wypłatę renty (np. z powodu osiągania przychodu), emeryturę przyznamy Ci z urzędu od dnia, od którego znów pobierałbyś rentę. Od tego dnia utracisz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Ważne! Wysokość przyznanej z urzędu emerytury nie może być niższa od:
- wysokości Twojej renty z tytułu niezdolności do pracy,
- kwoty najniższej emerytury, jeśli posiadasz staż ubezpieczeniowy wynoszący 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna).

Kiedy nie przyznamy ci z urzędu emerytury

Nie przyznamy Ci z urzędu emerytury – mimo że osiągnąłeś powszechny wiek emerytalny – jeżeli pobierasz rentę z tytułu niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Ponadto nie przyznamy Ci z urzędu emerytury, jeżeli zgłosisz wniosek o emeryturę, gdy osiągniesz powszechny wiek emerytalny. Możesz to zrobić najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w którym osiągnąłeś powszechny wiek emerytalny.