Ścieżka nawigacji

Należności cywilnoprawne wobec ZUS

Należności cywilnoprawne wobec ZUS

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przez ZUS

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przez ZUS

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • FNW

  Wniosek FNW

  Wniosek o rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności lub umorzenie należności cywilnoprawnych dla osób, które mają zwrócić ZUS np. koszty zastępstwa procesowego lub inne koszty sądowe.
  Publikacja formularza 3 kwietnia 2024 r.

 • FNOF

  Oświadczenie FNOF

  Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej dla osób, które mają zwrócić ZUS np. koszty zastępstwa procesowego lub inne koszty sądowe
  Publikacja formularza: 3 kwietnia 2024 r.