Ścieżka nawigacji

JOANNA KONIECZNA-SAŁAMATIN biogram

JOANNA KONIECZNA-SAŁAMATIN biogram

JOANNA KONIECZNA-SAŁAMATIN

Socjolożka, badaczka społeczna z pasją. Adiunkt z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała elektronikę i socjologię. Łączy zainteresowanie metodologią badań społecznych i technikami analizy danych z problematyką przemian wartości i tożsamości narodowej w Europie Wschodniej, w szczególności na Ukrainie. Jest autorką wielu artykułów na temat społeczeństwa ukraińskiego. Organizuje i prowadzi badania na Ukrainie i w Polsce. Od 1993 r. pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadzi zajęcia m. in. ze statystyki, z metod badań ilościowych i seminaria poświęcone międzykrajowym badaniom porównawczym.

Ostatnie publikacje: "Niezgodni wewnętrznie. Ukraińcy i Polacy wobec II wojny światowej i rządów komunistycznych w historii swych krajów" (2018) z Tomaszem Stryjkiem;  "W poszukiwaniu miliona Ukraińców" (2017); "Ukraińcy o historii, kulturze i stosunkach polsko-ukraińskich" z Tomaszem Stryjkiem i Kamilą Zacharuk (2017).

27 listopada 2018
14.00-14.20

Integracja kulturowa Polaków i Ukraińców

JOANNA KONIECZNA-SAŁAMATIN fota

 

zdjęcie