Ścieżka nawigacji

Asystenci medyczni wystawiają e-ZLA w PUE ZUS

Asystenci medyczni wystawiają e-ZLA w PUE ZUS

Od 23 października 2018 r. lekarze mogą upoważnić tzw. asystentów medycznych do wystawania e-zwolnień w swoim imieniu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych szkoli osoby, które będą wykonywać techniczne czynności związane z e-ZLA na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Asystentem medycznym, którego lekarz może upoważnić do wystawiania e-zwolnień w swoim imieniu, może zostać osoba, która wykonuje zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Osoba ta musi mieć założone konto na PUE ZUS i musi zostać wpisana do Rejestru Asystentów Medycznych (RAM), który jest dostępny pod adresem https://ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/. Swój profil na platformie ZUS musi mieć również lekarz, w którego imieniu e-ZLA będzie wystawiał asystent.

Upoważnianie asystenta do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich odbywa się w systemie RAM. Następnie informacja ta jest przekazywana do ZUS – na jej podstawie asystent uzyska dostęp do odpowiednich funkcji na PUE ZUS.

Co ważne - asystent medyczny upoważniony do wystawiania e-ZLA, wykonuje w imieniu lekarza techniczne czynności w systemie. O samym zwolnieniu i jego szczegółach nadal decyduje lekarz.

ZUS szkoli osoby, które będą pełnić funkcję asystentów medycznych z funkcji dostępnych na PUE ZUS. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z najbliższą placówką ZUS. W trakcie szkoleń pracownicy ZUS wspólnie z lekarzami przechodzą krok po kroku proces wystawienia e-ZLA. Pracownicy ZUS pomagają też w zarejestrowaniu konta na Platformie Usług Elektronicznych i pobraniu certyfikatu z ZUS.

W sprawie wpisu do RAM można kontaktować się z Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia pod numerem 19 457.

Przypominamy, że od 1 grudnia 2018 r. obowiązującą formą zwolnienia lekarskiego jest zwolnienie elektroniczne. Zakład od grudnia 2017 udostępnia również lekarzom certyfikat z ZUS czyli darmowy podpis elektroniczny, którym szybko i bezproblemowo można podpisywać e-zwolnienia.

Co się stanie, gdy pobiorę dane pacjenta, a nie wystawię lub nie anuluję e-ZLA?

Jeżeli wyszukasz dane pacjenta, ale nie wystawisz mu zwolnienia lub go nie anulujesz, informacja o takiej sytuacji zostanie automatycznie przekazana osobie, do której danych miałeś dostęp. Jeżeli ta osoba uzna, że miało miejsce naruszenie jej danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.