Ścieżka nawigacji

Świadczenia dla rodziny z ZUS

Świadczenia dla rodziny z ZUS

  • Świadczenie wychowawcze 800+

Od 1 lutego w danym roku możesz złożyć elektronicznie wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres: od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Otrzymasz je na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie 800+ przysługuje niezależnie od Twoich dochodów.

Ważne!
Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostaje podniesiona z 500 zł do 800 zł. Kwota ta zmieni się automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Świadczenie w nowej wysokości jest wypłacane od stycznia 2024 r.

Wniosek złożysz przez aplikację mZUS ikona mZUS

Więcej o świadczeniu wychowawczym 800+

  • Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) otrzymasz na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na dziecko.

Wniosek złożysz przez aplikację mZUS ikona mZUS

Więcej o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

  • Dofinansowanie pobytu w żłobku

Możesz złożyć wniosek o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny.

Wniosek złożysz przez aplikację mZUS ikona mZUS

Więcej o dofinasowaniu pobytu w żłobku.

  • Program Dobry Start 300+

Wyprawkę szkolną dziecka w wysokości 300 zł możesz otrzymać raz w roku, bez względu na dochód rodziny.

Wniosek złożysz przez aplikację mZUS ikona mZUS

Więcej o programie Dobry Start 300+.