Ścieżka nawigacji

Jak naliczyć odsetki należne z tytułu nieprzekazanych w terminie składek <br> poradnik, kalkulator

Jak naliczyć odsetki należne z tytułu nieprzekazanych w terminie składek <br> poradnik, kalkulator

Przy pomocy "Kalkulatora odsetkowego dla płatników składek" możesz samodzielnie obliczyć kwotę odsetek za zwłokę na wskazany dzień, od należnych do zapłaty składek za okres po 1 stycznia 1999 r.

Jeżeli podasz termin, w którym będziesz chciał uregulować nieopłacone w terminie składki, kalkulator umożliwi Ci naliczenie kwoty należnych odsetek za zwłokę od nieterminowo opłacanych składek, odrębnie na dany fundusz, tj. na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz
  • Fundusz Emerytur Pomostowych,

z uwzględnieniem:

  • kwot odsetek, z zapłaty których jako płatnik składek jesteś zwolniony,
  • zasad zaokrąglania odsetek.

W celu obliczenia kwoty należnych do zapłaty odsetek za zwłokę podaj:

  • kwotę nieopłaconych w terminie składek (na dany fundusz),
  • termin, w którym powinieneś te składki opłacić,
  • dzień, w którym będziesz chciał zapłacić te należności,

a następnie wylicz odsetki.