Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Oddział w Opolu – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami skierowanych na badanie lekarskie

Oddział w Opolu – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami skierowanych na badanie lekarskie

Gdzie przeprowadzane są badania lekarskie?

Badania lekarskie odbywają się w Oddziale ZUS w Opolu  przy ul. Wrocławskiej 24.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem znajduje się parking dla klientów ZUS. Są na nim wyznaczone 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Wrocławskiej, z poziomu chodnika.

Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie. Po lewej stronie znajduje się przycisk przywołujący pracownika ochrony, aby udzielić klientowi pomocy z informacją „Potrzebujesz pomocy – zadzwoń”.

Wewnątrz budynku

Gabinety lekarskie znajdują się na parterze, na prawo i lewo od wejścia. 

W holu znajdują się tablice „Gabinety lekarzy orzeczników” wskazujące drogę do gabinetów lekarzy. Wewnątrz budynku jest utrudnienie polegające na zejściu po 3 stopniach schodów do 4 gabinetów z lewej strony. Klienci z trudnościami ruchowymi zapraszani są na wizyty do gabinetów po prawej stronie od wejścia do budynku (brak barier architektonicznych). W przypadku problemów z zejściem, po zgłoszeniu przy rejestracji, lekarz przeprowadzi badanie w gabinecie po drugiej stronie.

Korytarze poczekalni znajdują się bezpośrednio przed gabinetami lekarskimi. Zapewniają swobodę poruszania, wyposażone w dużą ilość miejsc siedzących oraz stoliki.

Po wejściu do budynku za dyżurką ochrony w pokoju nr 13 znajduje się rejestracja oraz punkt zwrotu kosztów podróży osób wezwanych na badanie.

Drzwi do gabinetów są otwierane przez lekarza orzecznika / lekarza - członka komisji lekarskiej.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się naprzeciwko wejścia do budynku. po prawej stronie. Jest wyraźnie oznakowana. W toalecie zamontowany jest dzwonek przywołujący pracownika ochrony.