Ścieżka nawigacji

Wysokość zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego

Wysokość zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego

Miesięczny zasiłek chorobowy przysługuje Ci w wysokości:

  • 80% podstawy wymiaru, w tym również za okres pobytu w szpitalu,
  • 100% podstawy wymiaru, także za okres pobytu w szpitalu, jeżeli stałeś się niezdolny do pracy:
    • wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
    • w czasie ciąży,
    • wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.