Ścieżka nawigacji

Centrala Zakładu

Centrala Zakładu

Adres Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

W Centrali ZUS przy ul. Szamockiej 3, 5 nie prowadzimy bezpośredniej obsługi klientów. Zapraszamy Państwa do skorzystania z pomocy pracowników Centrum Obsługi Telefonicznej lub do odwiedzenia naszych placówek.

Nr centrali telefonicznej: (22) 667 10 00

 

Nazwa departamentu/biura

Telefon

Fax

Biuro Prasowe 22 667 13 75 22 667 13 65
Biuro Rady Nadzorczej 22 667 25 78 22 667 25 79
Departament Administracyjny 22 667 14 10 22 667 14 25
Departament Rozwoju Systemów Wewnętrznych 22 667 23 55  
Departament Audytu 22 667 16 15 22 667 16 11
Departament Eksploatacji Aplikacji 22 667 23 56 22 667 23 33
Departament Infrastruktury Informatycznej 22 667 22 11  
Departament Finansów 22 667 12 85 22 667 12 95
Departament Rachunkowości 22 667 12 07
22 667 12 06
22 667 12 32
Departament Kontroli Płatników Składek 22 667 10 53 22 667 10 70
Departament Kontroli Wewnętrznej 22 667 19 75 22 667 19 85
Departament Kontrolingu 22 667 13 95 22 667 13 85
Departament Legislacyjno-Prawny 22 667 17 46,
22 667 13 74
22 667 17 55
Departament Relacji z Klientami 22 667 21 41  
Departament Orzecznictwa Lekarskiego 22 667 16 31 22 667 16 50
Departament Prewencji i Rehabilitacji 22 667 10 15  
Departament Realizacji Dochodów 22 667 11 22,
22 667 11 23
22 667 11 35
Departament Świadczeń Międzynarodowych
​​​​​​​i Wsparcia Rodzin
22 667 26 20 22 667 26 25
Departament Rozwoju Systemów Informatycznych 22 667 21 35 22 667 21 55
Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi 22 667 15 52,
22 667 15 65
22 667 15 90
Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych 22 667 17 81 22 667 17 85
Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych 22 667 18 04,
22 667 18 34
22 667 18 50,
22 667 18 60
Departament Ubezpieczeń i Składek 22 667 10 77 22 667 10 88
Departament Zamówień Publicznych 22 667 17 04,
22 667 17 03
22 667 17 33,
22 667 17 36
Departament Cyberbezpieczeństwa 22 667 13 19 22 667 13 35
Departament Zarządzania Nieruchomościami 22 667 19 45,
22 667 19 49
22 667 19 35
Departament Zarządzania IT 22 667 22 45 22 667 23 15
Departament Zasiłków 22 667 19 05 22 667 19 25
Departament Zarządzania Dokumentacją i Poligrafią 22 810 87 21 w. 107           22 810 30 01 w. 162,
22 810 22 00
Sekretariat Dyrektora Gabinetu Prezesa 22 667 13 55,
22 667 13 45
22 667 13 65