Ścieżka nawigacji

Rozłożenie należności na raty

Rozłożenie należności na raty

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  • Płatnika składek (również osoby, która przestała prowadzić działalność).
  • Innej osoby, która jest zobowiązana do zapłaty należności z tytułu składek na podstawie prawomocnej decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności (spadkobiercy, osoby trzeciej).
  • Małżonka, który odpowiada za zobowiązania z majątku wspólnego.
  • Ubezpieczonego, który ponosi odpowiedzialność za zadłużenie z tytułu składek.
  • Osoby, która jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych lub wypłaconych świadczeń, także wtedy, gdy obowiązek zwrotu wynika z odszkodowania zasądzonego przez sąd w postępowaniu karnym.
  • Osoby, która jest zobowiązana do zwrotu bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
  • Osoby, która jest zobowiązana do zwrotu należności z likwidowanego funduszu alimentacyjnego, bo w jej zastępstwie były wypłacane świadczenia alimentacyjne.
  • Dłużnika rzeczowego zobowiązanego do spłaty należności zabezpieczonych hipoteką, jeżeli nie jest jednocześnie dłużnikiem osobistym (np. nabył nieruchomość, dla której prowadzona jest księga wieczysta z wpisem hipoteki na rzecz ZUS).

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  Wniosek oraz dokumenty, jakich potrzebujemy, wskazaliśmy w piętnastu szczegółowych kartach usług, zatytułowanych:

  • Rozłożenie na raty należności z tytułu składek
  • Zmiana warunków umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek
  • Zakwestionowanie sposobu rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na raty należności z tytułu składek
  • Utrzymanie w mocy umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek
  • Rozłożenie na raty należności na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych
  • Rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych
  • Zmiana warunków postanowienia o rozłożeniu na raty kosztów egzekucyjnych
  • Rozłożenie na raty należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
  • Zmiana warunków umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
  • Zakwestionowanie sposobu rozpatrzenia sprawy o rozłożenie na raty należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
  • Utrzymanie w mocy umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
  • Rozłożenie na raty należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń
  • Zmiana warunków decyzji o rozłożeniu na raty należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń
  • Rozłożenie na raty należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń
  • Zmiana warunków decyzji o rozłożeniu na raty należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń.

  Możesz skorzystać z naszych formularzy:

  • RSR – jeżeli składasz wniosek dotyczący utrzymania w mocy umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek
  • RKR – jeżeli składasz wniosek dotyczący rozłożenia na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych
  • RNW – jeżeli składasz wniosek dotyczący należności z tytułu nienależnie pobranych lub wypłaconych świadczeń
  • RAB – jeżeli składasz wniosek dotyczący bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • RAW – jeżeli składasz wniosek dotyczący należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń.

  Jeśli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu formularz PEL.
  Wnioski i formularze są dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Informacje o terminach wskazaliśmy w kartach szczegółowych.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz:

  • wysłać pocztą na adres jednej z naszych placówek
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół
  • wysłać za pomocąPlatformy Usług Elektronicznych (PUE).

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie
  Informacje dotyczące sposobu załatwienia sprawy wskazaliśmy w szczegółowych kartach usług.

  Termin rozpatrzenia
  Informacje dotyczące terminów rozpatrzenia sprawy wskazaliśmy w szczegółowych kartach usług.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Informacje dotyczące odwoływania się wskazaliśmy w szczegółowych kartach usług.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • doradcy ds. ulg i umorzeń – w najbliższej placówce ZUS; możesz umówić się na spotkanie z doradcą w dogodnym dla Ciebie terminie
  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)
   • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
   • e-mailem: cot@zus.pl

  przez Skype’a na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00.

  Więcej informacji na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r.poz. 1952, z późn. zm.).

   

   

Rozłożenie należności na raty

Pobierz kartę usługi w formacie PDF

Rozłożenie należności na raty (pdf, 184 kB)