Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Oddział w Radomiu – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami skierowanych na badanie lekarskie

Oddział w Radomiu – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami skierowanych na badanie lekarskie

Gdzie przeprowadzane są badania lekarskie?

Badania lekarskie odbywają się w siedzibie Oddziału ZUS w Radomiu przy ul. Czachowskiego 21A.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem od strony ul. Dzierzkowskiej są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu mogą dostać się do budynku wejściem A. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

Drzwi do budynku nie otwierają się automatycznie.

Zapewniamy dostęp alternatywny - przy wejściu znajduje się dzwonek. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi. Pomocy udzielają pracownicy ochrony.

Wewnątrz budynku

Informacja Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji znajduje się w holu na parterze, na wprost wejścia do budynku. Wszystkie gabinety lekarskie znajdują się na parterze. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi do gabinetów są otwierane przez lekarzy orzeczników.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

W budynku, w którym mieszczą się gabinety lekarskie, nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Toaleta taka mieści się w budynku, obok sali obsługi klientów (wejście B).