Ścieżka nawigacji

Umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym

Umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym

Umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym

Dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym zapewniają koordynację systemów zabezpieczenia społecznego obowiązujących w Polsce i w drugim umawiającym się państwie. Umowy ułatwiają ubezpieczonym w nabywaniu praw do świadczeń z zabezpieczenia społecznego.

Zawierane przez Polskę dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym oparte są na podstawowych zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tj. na:

  • zasadzie równego traktowania,
  • zasadzie stosowania jednego ustawodawstwa,
  • zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia,
  • zasadzie zachowania praw nabytych (eksportu świadczeń).

Zakres przedmiotowy umów jest zróżnicowany. Zazwyczaj obejmuje on świadczenia: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, zasiłki chorobowe. Umowy mogą też zawierać świadczenia zdrowotne, zasiłki rodzinne, zasiłki z tytułu pozostawania bez pracy.

Dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stosowane z państwami spoza UE/EOG/Szwajcarii przy przyznawaniu i wypłacie świadczeń emerytalno-rentowych

Państwo, z którym Rzeczpospolitą
Polską wiąże Umowa o zabezpieczeniu społecznym
Data podpisania Umowy/Porozumienia Data wejścia
w życie Umowy
Dziennik Ustaw, 
w którym ogłoszono tekst Umowy
Tekst umowy
i porozumienia
JUGOSŁAWIA
Obecnie dotyczy:
Czarnogóry, Serbii,
Bośni i Hercegowiny
16.01.1958 r.01.01.1959 r.Dz.U. z 1959 r., nr 19, poz. 114Umowa z b. Jugosławią
Porozumienie
MACEDONIA06.04.2006 r.01.07.2007 r.Dz.U. z 2007 r., nr 229, poz. 1686Umowa z Macedonią
Porozumienie
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI02.04.2008 r.01.03.2009 r.Dz.U. z 2009 r., nr 46, poz. 374Umowa z USA
Porozumienie
KANADA02.04.2008 r.01.10.2009 r.Dz.U. z 2009 r., nr 133, poz. 1095Umowa z Kanadą
Porozumienie
QUEBEC03.06.2015 r.01.09.2018 r.Dz. U. z 2018 r., poz. 1511Porozumienie
Porozumienie Administracyjne
KOREA PŁD.25.02.2009 r.01.03.2010 r.Dz. U. z 2010 r., nr 35, poz.192Umowa z Koreą Płd.
Porozumienie
AUSTRALIA07.10.2009 r.01.10.2010 r.Dz.U. z 2010 r., nr 172, poz. 1160Umowa z Australią
Porozumienie
UKRAINA18.05.2012 r.01.01.2014 r.Dz.U. z 2013 r., poz. 1373, poz. 1375Umowa z Ukrainą
Porozumienie
MOŁDAWIA09.09.2013 r.01.12.2014 r.Dz.U. z 2014 r., poz. 1460, poz. 1462Umowa z Mołdawią
Porozumienie
MONGOLIA24.01.2018 r.01.07.2019 r.Dz. U. z 2019 r., poz. 1189, poz. 1191Umowa z Mongolią
Porozumienie
IZRAEL22.11.2016 r.01.05.2021 r.Dz.U. z 2021 r., poz. 505, poz. 507Umowa z Izraelem
Porozumienie
TURCJA17.10.2017 r01.06.2021 r.Dz.U. z 2021 r., poz. 770, poz. 772Umowa z Turcją
Porozumienie
BIAŁORUŚ13.02.2019 r.01.04.2022 r.Dz.U. z 2022 r. poz. 575, poz.577Umowa z BiałorusiąPorozumienie

Niniejsza publikacja nie stanowi źródła prawa, dlatego informacje w niej zawarte nie mają charakteru wiążącego. Publikacja ma jedynie charakter informacyjny.