Ścieżka nawigacji

Biogram J. Dziekan Kraków 2019

Biogram J. Dziekan Kraków 2019

JACEK DZIEKAN

Dr nauk humanistycznych, antropolog kultury, były rzecznik prasowy ZUS, obecnie główny specjalista w Centrali ZUS odpowiedzialny za komunikację z liderami opinii.  Współpracuje z Akademią Ignatianum w Krakowie. Interesuje się procesami po-nowoczesnej indywidualizacji, mediatyzacji i medykalizacji codzienności. Prywatnie ojciec trzech uroczych córek, rowerzysta, a ostatnio także psiarz.   

 4 kwietnia 2019 czwartek
15.30−17.00

prowadzenie panelu:

KULTUROWE KONTEKSTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

* Jak współczesna kultura komunikuje zagadnienia związane z realizacją ryzyk życiowych?
* Ubezpieczenia społeczne „ukryte” w przekazach kulturowych (dziedziny sztuki, twórcy, odbiorcy, struktura przekazu)

5 kwietnia 2019 piątek
9.45−10.30

prowadzenie warsztatu:

Moderowany warsztat z ekspertem: Dariusz Noszczak, wicedyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Centrali ZUS

5 kwietnia 2019 piątek
9.45−10.30

prowadzenie warsztatu:

Moderowany warsztat z ekspertem: Agnieszka Ślązak, wicedyrektor Departamentu Zasiłków w Centrali ZUS

 

fota J. Dziekan Kraków 2019

 

zdjęcie J. Dziekan