Ścieżka nawigacji

Jednorazowe odszkodowanie

Jednorazowe odszkodowanie

Jesteś niezdolny do pracy, bo z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznałeś stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu? Sprawdź, jak uzyskać jednorazowe odszkodowanie.

Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie

Możesz złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie, jeśli:

Co to jest stały i długotrwały uszczerbek na zdrowiu

Stały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu i nie rokuje poprawy.

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu przez ponad 6 miesięcy, ale jest możliwa poprawa stanu zdrowia.

Kiedy dokonujemy oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu

Ocenimy stopień Twojego uszczerbku na zdrowiu i jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, gdy zakończysz leczenie i rehabilitację.

Jak ustalamy wysokość jednorazowego odszkodowania

Jednorazowe odszkodowanie przyznajemy w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Przeciętne wynagrodzenie to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane dla celów emerytalnych. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłasza Prezes GUS w „Monitorze Polskim”. Kwota, która przysługuje za jeden procent uszczerbku na zdrowiu, zmienia się raz w roku i jej stawka obowiązuje od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego.

Aktualne kwoty jednorazowych odszkodowań znajdziesz tutaj.