Ścieżka nawigacji

Ogólnopolski Zakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych "KADRA ZUS"

Ogólnopolski Zakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych "KADRA ZUS"

W dniu 31.10.2007 r. na terenie działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powstał Ogólnopolski Zakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych "KADRA ZUS".

Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są Oddziałowe Organizacje Związkowe.

Ogólnokrajowym organem zarządzającym i wykonawczym Związku jest Krajowy Zarząd Główny.

Ogólnokrajowym organem kontrolnym Związku jest Krajowa Komisja Rewizyjna.

Adres siedziby organów ogólnokrajowych Związku:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Kraków,
ul. Pędzichów 27.

W dniach 09 - 11 marca 2016 r. w odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Zakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych "KADRA ZUS".

Podczas spotkania m. in. odbyły się wybory do Zarządu Głównego oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej.

W skład Krajowego Zarządu Głównego wchodzą:

  • Przewodnicząca - Marzena Ołtuszewska O/Olsztyn tel.(89) 521 22 80
  • Wiceprzewodnicząca - Małgorzata Bruska O/Szczecin tel. (91) 459 61 44
  • Sekretarz - Witold Nizio O/Biłgoraj tel. (84) 639 60 95
  • Skarbnik - Marcin Czachur I O/Warszawa tel. (22) 508 31 84


W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzą:

  • Przewodniczący - Piotr Kucharczyk O/Biłgoraj tel. (82) 576 47 00
  • Wiceprzewodnicząca - Katarzyna Knap-Dam I O/Warszawa tel. (22) 538 22 55
  • Protokolant - Monika Cudna O/Siedlce tel. (25) 759 50 09

Aktualnie Związek zrzesza 17 oddziałowych organizacji w:

Białymstoku, Biłgoraju, Centrali ZUS, Częstochowie, Elblągu, Krakowie, Legnicy, I Oddziale w Łodzi, Olsztynie, Płocku, Rybniku, Siedlcach, Sosnowcu, Szczecinie, I Oddziale w Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Podejmujemy działania na rzecz tworzenia organizacji otwartej i przyjaznej służącej wszystkim zainteresowanym pracownikom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zachęcamy Państwa, zwłaszcza pracowników z Oddziałów nie zrzeszonych w naszych strukturach, do nawiązania współpracy.

Nasz adres mailowy: kadrabiuro@interia.pl