Ścieżka nawigacji

Emerytury i renty

Emerytury i renty

Treść komunikatów i obwieszczeń prezesa ZUS jest zamieszczana na stronie www.zus.pl dopiero po opublikowaniu ich w "Monitorze Polskim".

 • Rozwiń menu Zwiń menu Najniższe emerytury i renty

  Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2024 r. wynoszą:

  Rodzaj świadczenia

  Kwota

  emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna i renta rodzinna

  1780,96 zł

  renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

  1335,72 zł

  renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa

  2137,15 zł

  renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

  1602,86 zł

  kwota świadczenia przedemerytalnego

  1794,70 zł

 • Rozwiń menu Zwiń menu Dodatki do emerytur i rent

  Dodatki do emerytur i rent od 1 marca 2024 r. wynoszą:

  Rodzaj dodatku

  Kwota

  dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie

  330,07 zł

  dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji

  495,11 zł

  dodatek dla sieroty zupełnej

  620,36 zł

  dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego

  330,07 zł

  dodatek kompensacyjny

  49,51 zł

  świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych

  330,07 zł

  świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

  od 16,55 zł
  do 330,07 zł

  dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego

  1263,73 zł

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kwota bazowa

  • od 1 marca 2024 r. wynosi 6246,13 zł

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2024 r.

  Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2024 r.wynoszą:

  Rodzaj kwoty

  Wysokość kwoty

  dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2023 r.

  1788,90 zł

  graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2023 r.

  5008,90 zł

  dopuszczalna roczna kwota przychodu

  21 466,80 zł

  graniczna roczna kwota przychodu

  60 106,80 zł

  gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia

  897,35 zł

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2023 r.

  Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2023 r.wynoszą:

  Rodzaj kwoty

  Wysokość kwoty

  dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2022 r.

  1586,60 zł

  graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2022 r.

  4442,40 zł

  dopuszczalna roczna kwota przychodu

  19 039,20 zł

  graniczna roczna kwota przychodu

  53 308,80 zł

  gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia

  800,35 zł

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2022 r.

  Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2022 r.wynoszą:

  Rodzaj kwoty

  Wysokość kwoty

  dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2021 r.

  1415,70 zł

  graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2021 r.

  3963,80 zł

  dopuszczalna roczna kwota przychodu

  16 988,40 zł

  graniczna roczna kwota przychodu

  47 565,60 zł

  gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia

  675,35 zł

 • Rozwiń menu Zwiń menu Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów

  Kwoty równe 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:
  okres od kwota
  od 1 marca 2018 r. 3161,70 zł
  od 1 czerwca 2018 r. 3236,00 zł
  od 1 września 2018 r. 3164,80 zł
  od 1 grudnia 2018 r. 3206,20 zł
  od 1 marca 2019 r. 3404,70 zł
  od 1 czerwca 2019 r. 3465,70 zł
  od 1 września 2019 r. 3387,50 zł
  od 1 grudnia 2019 r. 3452,20 zł
  od 1 marca 2020 r. 3639,10 zł
  od 1 czerwca 2020 r.  3732,10 zł
  od 1 września 2020 r. 3517,20 zł
  od 1 grudnia 2020 r. 3618,30 zł
  od 1 marca 2021 r. 3820,60 zł
  od 1 czerwca 2021 r. 3977,10 zł
  od 1 września 2021 r. 3853,20 zł
  od 1 grudnia 2021 r. 3960,20 zł
  od 1 marca 2022 r. 4196,60 zł
  od 1 czerwca 2022 r. 4364,70 zł
  od 1 września 2022 r. 4309,40 zł
  od 1 grudnia 2022 r. 4536,50 zł
  od 1 marca 2023 r. 4713,50 zł
  od 1 czerwca 2023 r. 4987,00 zł
  od 1 września 2023 r. 4904,10 zł
  od 1 grudnia 2023 r.  5036,50 zł
  od 1 marca 2024 r. 5278,30 zł
  od 1 czerwca 2024 r. 5703,20 zł

   

  Kwoty równe 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:
  okres od kwota
  od 1 marca 2018 r. 5871,70 zł
  od 1 czerwca 2018 r. 6009,70 zł
  od 1 września 2018 r. 5877,40 zł
  od 1 grudnia 2018 r. 5954,30 zł
  od 1 marca 2019 r.  6322,90 zł
  od 1 czerwca 2019 r. 6436,30 zł
  od 1 września 2019 r. 6291,10 zł
  od 1 grudnia 2019 r. 6411,10 zł
  od 1 marca 2020 r. 6758,20 zł
  od 1 czerwca 2020 r.      6931,00 zł
  od 1 września 2020 r. 6531,90 zł
  od 1 grudnia 2020 r. 6719,70 zł
  od 1 marca 2021 r. 7095,40 zł
  od 1 czerwca 2021 r. 7386,10 zł
  od 1 września 2021 r. 7155,90 zł
  od 1 grudnia 2021 r. 7354,50 zł
  od 1 marca 2022 r. 7793,70 zł
  od 1 czerwca 2022 r. 8105,80 zł
  od 1 września 2022 r. 8003,20 zł
  od 1 grudnia 2022 r. 8424,90 zł
  od 1 marca 2023 r. 8753,60 zł
  od 1 czerwca 2023 r. 9261,60 zł
  od 1 września 2023 r. 9107,50 zł
  od 1 grudnia 2023 r.  9353,50  zł
  od 1 marca 2024 r. 9802,50 zł
  od 1 czerwca 2024 r. 10 591,60 zł

   

  Nie zmniejsza się ani nie zawiesza w razie osiągania przychodu następujących świadczeń:

  • rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie,
  • rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową, i rent rodzinnych po tym inwalidzie, jeśli jego śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.

  Zawieszone ani zmniejszone, bez względu na wysokość osiąganego przychodu, nie zostają emerytury osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Nie dotyczy to jednak tych osób, których emerytura została zawieszona w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podjętego przed jej nabyciem (art. 103a ustawy emerytalnej).

  Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kwoty maksymalnego zmniejszenia

  Jeżeli przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby zostaną zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), czyli:

  od 1 marca 2024 r.:

  • 890,63 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 668,01 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 757,08 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

  Zawieszone zostają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Graniczne kwoty przychodu

  Graniczne kwoty przychodu w 2023 r. wynoszą odpowiednio:

  • 57 923,30 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2023 r.
  • 107 571,40 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2023 r.

  Graniczne kwoty przychodu w 2022 r. wynoszą odpowiednio:

  • 51 069,00 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2022 r.
  • 94 842,00 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2022 r.

  Graniczne kwoty przychodu dla 2021 r. wynoszą odpowiednio:

  • 46 149,50 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2021 r.
  • 85 706,10 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2021 r.

  Graniczne kwoty przychodu dla 2020 r. wynoszą odpowiednio:

  • 43 187,90 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2020 r.
  • 80 205,20 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2020 r.

  Graniczne kwoty przychodu dla 2019 r. wynoszą odpowiednio:

  • 40 638,30 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2019 r.
  • 75 470,60 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2019 r.