Ścieżka nawigacji

Umorzenie/ odstąpienie od żądania zwrotu należności

Umorzenie/ odstąpienie od żądania zwrotu należności

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Informacje o osobach, które mogą wystąpić z wnioskiem, wskazaliśmy w dziewięciu
  szczegółowych kartach usług, zatytułowanych:

  • Umorzenie należności z tytułu składek
  • Ponowne rozpatrzenie wniosku o umorzenie należności z tytułu składek
  • Umorzenie należności na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych
  • Umorzenie należności z tytułu składek na podstawie ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (tzw. ustawa abolicyjna)
  • Umorzenie należności z tytułu składek na podstawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (tzw. ustawa matkowa)
  • Odstąpienie od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
  • Umorzenie kosztów egzekucyjnych
  • Umorzenie należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń
  • Umorzenie należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  Wniosek oraz dokumenty, jakich potrzebujemy, wskazaliśmy w szczegółowych kartach usług.
  Możesz skorzystać z naszych formularzy:

  • RSU – jeżeli składasz wniosek dotyczący umorzenia należności z tytułu składek
  • RNW – jeżeli składasz wniosek dotyczący należności z tytułu nienależnie pobranych/ wypłaconych świadczeń
  • RKR – jeżeli składasz wniosek dotyczący rozłożenia na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych
  • RAB – jeżeli składasz wniosek dotyczący bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • RAW – jeżeli składasz wniosek dotyczący należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń.

  Jeśli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu formularz PEL.
  Wnioski i formularze są dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Informacje o terminach złożenia wniosku wskazaliśmy w szczegółowych kartach usług.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz:

  • wysłać pocztą na adres jednej z naszych placówek
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół wysłać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie
  Informacje dotyczące sposobu załatwienia sprawy wskazaliśmy w szczegółowych kartach usług.

  Termin rozpatrzenia
  Informacje dotyczące terminów rozpatrzenia sprawy wskazaliśmy w szczegółowych kartach usług.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Informacje dotyczące odwoływania się wskazaliśmy w szczegółowych kartach usług.

 • Rozwiń menu Zwiń menu iNFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • doradcy ds. ulg i umorzeń – w najbliższej placówce ZUS; możesz umówić się na spotkanie z doradcą w dogodnym dla Ciebie terminie
  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00.

  Więcej informacji na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2002 r. nr 241, poz. 2074, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. z 2012 r. poz. 1551).
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo Bankowe (Dz.U. nr 71, poz. 609, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.).

Umorzenie/ odstąpienie od żądania zwrotu należności