Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

W jakich krajach można korzystać z zasad koordynacji

W jakich krajach można korzystać z zasad koordynacji

Od dnia  uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej obywatel polski  ma prawo do równego traktowania we wszystkich krajach członkowskich Unii.

Państwa Unii Europejskiej to: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania,  od 1 maja 2004 r. także: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, od 1 stycznia 2007 r. również Bułgaria i Rumunia, a od 1 lipca 2013 r. Chorwacja.

Przy stosowaniu zasad koordynacji, tak jak państwa członkowskie Unii Europejskiej traktowane są także państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), tj. Norwegia, Islandia i Liechtenstein.

Od 1 kwietnia 2006 r. zasady koordynacji mają zastosowanie także do Szwajcarii.