Ścieżka nawigacji

ZOFIA CZEPULIS-RUTKOWSKA biogram

ZOFIA CZEPULIS-RUTKOWSKA biogram

ZOFIA CZEPULIS-RUTKOWSKA

Doktor nauk ekonomicznych, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Wieloletni pracownik naukowy w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. W latach 1997–2004 pracowała w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości jako wykładowca oraz prodziekan. Przez wiele lat związana z instytucjami publicznymi realizującymi politykę społeczną. W latach 2003–2010 była dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2011 r. pełniła funkcję dyrektora Biura Polityki Społecznej w Kancelarii Prezydenta RP. Uczestniczyła w pracach grupy ekspertów przygotowujących projekt ustawy opieki długoterminowej.

Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę zabezpieczenia społecznego, w szczególności dla osób starszych, oraz całej polityki społecznej i jej przeobrażeń (w tym w Unii Europejskiej). Jest autorką wielu publikacji na ten temat. Występowała jako referent na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Uczestniczyła też w kilku międzynarodowych projektach badawczych.

24 kwietnia 2017 poniedziałek
12.25−12.55

Adekwatność w kontekście przeobrażeń polityki społecznej

ZOFIA CZEPULIS-RUTKOWSKA fota

 

zdjęcie