Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Osoby, która ma interes prawny w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym i kwestionuje działania dyrektora Oddziału ZUS (organu egzekucyjnego).

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Podanie, w którym podajesz informacje określone w dwóch szczegółowych kartach usług, zatytułowanych:
   • Wniesienie skargi na czynności egzekucyjne/ przewlekłość postępowania
   • Rozpatrzenie zarzutów w sprawie prowadzonej egzekucji.
  • Dokumenty (jeśli je masz), które uzasadniają Twoje żądanie.
  • Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli podanie składa Twój pełnomocnik.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Informacje o terminach wskazaliśmy w szczegółowych kartach usług.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Podanie możesz:

  • wysłać pocztą na adres dyrektora tego naszego oddziału, który prowadzi postępowanie egzekucyjne
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół
  • wysłać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

   

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie

  Na podstawie dostępnych informacji stwierdzamy, czy są okoliczności, które uzasadniają Twoje żądania. Jeśli mamy za mało danych, prosimy Cię o dodatkowe wyjaśnienia albo dokumenty.

  Możemy uwzględnić bądź oddalić Twoje żądanie. Wysyłamy do Ciebie nasze postanowienie o sposobie, w jaki rozpatrzyliśmy Twoją sprawę.

  Termin rozpatrzenia

  Rozpatrzymy Twoje podanie w miarę możliwości jak najszybciej. Zwykle zajmuje nam to do miesiąca, od dnia, w którym je złożyłeś. Jeśli Twoja sprawa jest szczególnie skomplikowana, czas ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy. Do czasu, jaki mamy na odpowiedź, nie wliczamy okresów, w których postępowanie jest zawieszone, oraz okresów opóźnień, które wynikają z przyczyn od nas niezależnych.

  Jeśli nie uda nam się załatwić Twojej sprawy do dwóch miesięcy, zawiadomimy Cię o tym. Poinformujemy Cię jednocześnie, dlaczego nie byliśmy w stanie dotrzymać tego terminu i wskażemy Ci nowy termin.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Możesz złożyć zażalenie na nasze postanowienie do dyrektora izby administracji skarbowej. Złóż zażalenie do placówki ZUS, która wydała postanowienie. Masz na to 7 dni od dnia, w którym otrzymasz od nas nasze postanowienie.

  Nie pobieramy opłat za postępowanie odwoławcze.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)
  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00 Więcej informacji na www.zus.pl.
   

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).