Ścieżka nawigacji

Przyznanie świadczenia w drodze wyjątku

Przyznanie świadczenia w drodze wyjątku

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Przyznanie świadczenia w drodze wyjątku

Przyznanie świadczenia w drodze wyjątku

  • Symbol

    Nazwa wniosku

  • ERP-15

    Oświadczenie ERP-15

    Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej
    Aktualizacja formularza: 28 lipca 2023 r.