Przyznanie świadczenia w drodze wyjątku

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ERP-15

Oświadczenie ERP-15

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej
Aktualizacja formularza: 27 września 2021 r.