Ścieżka nawigacji

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje Ci, jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym i z tego tytułu, że:

  • jesteś pracownikiem,
  • wykonujesz pracę nakładczą,
  • jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
  • pracujesz odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, gdy odbywasz karę pozbawienia wolności lub jesteś tymczasowo aresztowany,
  • pracujesz na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, albo współpracujesz z taką osobą, w tym pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej, np. jesteś nianią,
  • prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z taką osobą,
  • jesteś duchownym,
  • odbywasz służbę zastępczą.