Ścieżka nawigacji

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego

 • w III kwartale 2024 r. - 113,2%,
 • w II kwartale 2024 r. - 107,6%,
 • w I kwartale 2024 r. - 101%,
 • w IV kwartale 2023 r. - 104%,
 • w III kwartale 2023 r. - 109,9%,
 • w II kwartale 2023 r. - 109,4%,
 • w I kwartale 2023 r. - 103,9%,
 • w IV kwartale 2022 r. - 102,7%,
 • w III kwartale 2022 r. - 110,2%,
 • w II kwartale 2022 r. - 108,9%,
 • w I kwartale 2022 r. - 99,6%. W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2022 r. nie podlega waloryzacji.
 • w IV kwartale 2021 r. - 100,9%,
 • w III kwartale 2021 r. - 109,9%,
 • w II kwartale 2021 r. - 108,6%,
 • w I kwartale 2021 r. - 97%. W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2021 r. nie podlega waloryzacji.
 • w IV kwartale 2020 r. - 96,7%. W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2020 r. nie podlega waloryzacji,
 • w III kwartale 2020 r. - 108,1%,
 • w II kwartale 2020 r. - 107,4%,
 • w I kwartale 2020 r. - 99,6%. W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2020 r. nie podlega waloryzacji,
 • w IV kwartale 2019 r. - 99,5%. W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2019 r. nie podlega waloryzacji,
 • w III kwartale 2019 r. - 108,1%,
 • w II kwartale 2019 r. - 107,6%,
 • w I kwartale 2019 r. - 99,1%. W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2019 r. nie podlega waloryzacji,
 • w IV kwartale 2018 r. - 100,1%,
 • w III kwartale 2018 r. - 108,6%,
 • w II kwartale 2018 r. - 107%,
 • w I kwartale 2018 r. - 97,7%. W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2018 r. nie podlega waloryzacji,
 • w IV kwartale 2017 r. - 100%. W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2017 r. nie podlega waloryzacji,
 • w III kwartale 2017 r. - 107,4%.

Zasiłek pogrzebowy

 • Od 1 marca 2011 r. - 4000,00 zł