Ścieżka nawigacji

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w I kwartale 2024 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870 t.j.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

  W I kwartale 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 137,2 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało 9,8 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w I kw. 2024 r. osiągnęła 11 980,1 tys. zł.

  Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w I kwartale 2024 r. obniżono wypłaty o 45 761,7 tys. zł, a dotyczyło to 29,8 tys. osób.

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w I kwartale 2024 r. wyniosła 57 745,4 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale 2023 r. oraz w okresie I-XII 2023 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870 t.j.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

  W IV kwartale 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 124,3 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w okresie I-XII br. 461,2 tys.). W konsekwencji wydanych zostało 8,3 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-XII br. 28,9 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w IV kw. 2023 r. osiągnęła 9 860,7 tys. zł (w okresie I-XII br. 29 273,8 tys.).

  Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w IV kwartale 2023 r. obniżono wypłaty o 37 715,2 tys. zł, a dotyczyło to 24,1 tys. osób. Natomiast w okresie I-XII 2023 r. obniżono wypłaty o 147 677,2 tys. zł – (96,5  tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w IV kwartale 2023 r. wyniosła 47 576,0 tys. zł, a w okresie I-XII 2023 r. – 176 953,3 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale 2023 r. oraz w okresie I-IX 2023 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870 t.j.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lek arskich od pracy zgodnie z ich celem.

  W III kwartale 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 114,0 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w okresie I-IX br. 336,9 tys.). W konsekwencji wydanych zostało 6,5 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-IX br. 20,6 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w III kw. 2023 r. osiągnęła 7 119,7tys. zł (w okresie I-IX br. 19 413,0 tys.).

  Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w III kwartale 2023 r. obniżono wypłaty o 36 402,6 tys. zł, a dotyczyło to 22,5 tys. osób. Natomiast w okresie I-IX 2023 r. obniżono wypłaty o 109 962,0 tys. zł – (72,4  tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w III kwartale 2023 r. wyniosła 43 522,6 tys. zł, a w okresie I-IX 2023 r. – 129 377,3 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w II kwartale 2023 r. oraz w okresie I-VI 2023 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870 t.j.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

  W II kwartale 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 105,6 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w okresie I-VI br. 222,9 tys.). W konsekwencji wydanych zostało 6,3 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-VI br. 14,1 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w II kw. 2023 r. osiągnęła 5 491,4 tys. zł (w okresie I-VI br. 12 293,3 tys.).

  Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w II kwartale 2023 r. obniżono wypłaty o 35 284,9 tys. zł, a dotyczyło to 23,0 tys. osób. Natomiast w okresie I-VI 2023 r. obniżono wypłaty o 73 559,4 tys. zł – (49,9  tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w II kwartale 2023 r. wyniosła 40 777,5  tys. zł, a w okresie I-VI 2023 r. – 85 854,7 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w I kwartale 2023 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870 t.j.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

  W I kwartale 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 117,2 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało 7,8 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w I kw. 2023 r. osiągnęła 6 802,0 tys. zł.

  Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w I kwartale 2023 r. obniżono wypłaty o 38  274,5 tys. zł, a dotyczyło to 26,9 tys. osób.

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w I kwartale 2023 r. wyniosła 45 077,1 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale 2022 r. oraz w okresie I-XII 2022 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870 t.j.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

  W IV kwartale 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 111,0 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w okresie I‑XII 2022 r. 429,9 tys.). W konsekwencji wydanych zostało 7,3 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-XII 2022 r. 23,8 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w IV kw. 2022 r. osiągnęła 7 107,3 tys. zł (w okresie I-XII 2022 r. 21 989,8 tys.).

  Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w IV kwartale 2022 r. obniżono wypłaty o 33 243,0 tys. zł, a dotyczyło to 22,7 tys. osób. Natomiast w okresieI-XII 2022 r. obniżono wypłaty o 131 368,7 tys. zł – (103,1  tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w IV kwartale 2022 r. wyniosła 40 350,5 tys. zł, a w okresie I-XII 2022 r. – 153 362,2 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale 2022 r. oraz w okresie I-IX 2022 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870 t.j.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

  W III kwartale 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 109,1 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w okresie I-IX br. 318,8 tys.). W konsekwencji wydanych zostało 6,0 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-IX br. 16,5 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w III kw. 2022 r. osiągnęła 5 899,6 tys. zł (w okresie I-IX br. 14 882,5 tys.).

  Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w III kwartale 2022 r. obniżono wypłaty o 29 269,7 tys. zł, a dotyczyło to 21,5 tys. osób. Natomiast w okresie I-IX 2022 r. obniżono wypłaty o 98 125,7 tys. zł – (80,4  tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w III kwartale 2022 r. wyniosła 35 170,7  tys. zł, a w okresie I-IX 2022 r. – 113 011,6 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w II kwartale 2022 r. oraz w okresie I-VI 2022 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870 t.j.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych,

  do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

  W II kwartale 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 109,3 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w okresie I-VI br. 209,7 tys.). W konsekwencji wydanych zostało 5,6 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-VI br. 10,6 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w II kw. 2022 r. osiągnęła 5 021,4 tys. zł (w okresie I-VI br. 8 982,9 tys.).

  Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w II kwartale 2022 r. obniżono wypłaty o 30 167,9 tys. zł, a dotyczyło to 24,2 tys. osób. Natomiast w okresie I-VI 2022 r. obniżono wypłaty o 68 856,0 tys. zł – (58,9  tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w II kwartale 2022 r. wyniosła 35 189,8  tys. zł, a w okresie I-VI 2022 r. – 77 841,0 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w I kwartale 2022 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870 t.j.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

  W I kwartale 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 100,4 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało 5,0 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w I kw. 2022 r. osiągnęła 3 961,5 tys. zł.

  Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w I kwartale 2022 r. obniżono wypłaty o 38 688,1 tys. zł, a dotyczyło to 34,6 tys. osób.

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w I kwartale 2022 r. wyniosła 42 651,1 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale 2021 r. oraz w okresie I-XII 2021 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870 t.j.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

  W IV kwartale 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 99,9 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w okresie I-XII br. 353,2 tys.). W konsekwencji wydanych zostało 5,7 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-XII br. 18,3 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w IV kw. 2021 r. osiągnęła 4 252,7 tys. zł (w okresie I-XII br. 15 058,2 tys.).

  Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w IV kwartale 2021 r. obniżono wypłaty o 38 152,2 tys. zł, a dotyczyło to 33,1 tys. osób. Natomiast w okresie I-XII 2021 r. obniżono wypłaty o 176 173,8 tys. zł – (155,9 tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w IV kwartale 2021 r. wyniosła 42 407,7 tys. zł, a w okresie I-XII 2021 r. – 191 240,3 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale 2021 r. oraz w okresie I-IX 2021 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870 t.j.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

  W III kwartale 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 88,3 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w okresie I-IX br.
  253,3 tys.). W konsekwencji wydanych zostało 5,1 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-IX br. 12,6 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w III kw. 2021 r. osiągnęła 3 905,1 tys. zł (w okresie I-IX br. 10 805,5 tys.).

  Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w III kwartale 2021 r. obniżono wypłaty o 39 458,4 tys. zł, a dotyczyło to 33,8 tys. osób. Natomiast w okresie I-IX 2021 r. obniżono wypłaty o 138 021,6 tys. zł – (122,8 tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w III kwartale 2021 r. wyniosła 43 365,2  tys. zł, a w okresie I-IX 2021 r. – 148 832,6 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w II kwartale 2021 r. oraz w okresie I-VI 2021 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870 t.j.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

  W II kwartale 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 85,0 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w okresie I-VI br. 165,0 tys.). W konsekwencji wydanych zostało 3,9 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-VI br. 7,6 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w II kw. 2021 r. osiągnęła 3 317,8 tys. zł (w okresie I-VI br. 6 900,4 tys.).

  Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w II kwartale 2021 r. obniżono wypłaty o 42 051,2 tys. zł, a dotyczyło to 36,0 tys. osób. Natomiast w okresie I-VI 2021 r. obniżono wypłaty o 98 563,2 tys. zł – (89,0 tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w II kwartale 2021 r. wyniosła 45 370,5 tys. zł, a w okresie I-VI 2021 r. – 105 467,3 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w I kwartale 2021 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870 t.j.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

  W I kwartale 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 80,0 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało 3,7 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w I kw. 2021 r. osiągnęła 3 582,6 tys. zł.

  Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w I kwartale 2021 r. obniżono wypłaty o 56 512,0 tys. zł, a dotyczyło to 52,9 tys. osób.

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w I kwartale 2021 r. wyniosła 60 096,8 tys. zł.&

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale 2020 r. oraz w okresie I-XII 2020 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870 t.j.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

  W IV kwartale 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 78,0 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w okresie I-XII 2020 r. 275,4 tys.). W konsekwencji wydanych zostało 3,2 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-XII 2020 r. 16,7 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w IV kw. 2020 r. osiągnęła 3 381,6 tys. zł (w okresie I-XII 2020 r. 18 346 tys.).

  Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w IV kwartale 2020 r. obniżono wypłaty o 62 361,3 tys. zł, a dotyczyło to 53,0 tys. osób. Natomiast w okresie I-XII 2020 r. obniżono wypłaty o 207 964,0 tys. zł - (185,8 tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w IV kwartale 2020 r. wyniosła 65 746,1 tys. zł, a w okresie I-XII 2020 r. – 226 324, 4 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale 2020 r. oraz w okresie I-IX 2020 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870 t.j.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

  W III kwartale 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 54,3 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w okresie I-IX br. 197,4 tys.). W konsekwencji wydanych zostało 3,3 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-IX br. 13,5 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w III kw. 2020 r. osiągnęła 3 276,1 tys. zł (w okresie I-IX br. 14 964,8 tys.).

  Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w III kwartale 2020 r. obniżono wypłaty o 60 818,8 tys. zł, a dotyczyło to 54,0 tys. osób. Natomiast w okresie I-IX 2020 r. obniżono wypłaty o 145 602,6 tys. zł - (132,8 tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w III kwartale 2020 r. wyniosła 64 098,1 tys. zł, a w okresie I-IX 2020 r. – 160 578,3 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w II kwartale oraz I półroczu 2020 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870 t.j.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

  W II kwartale 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 42,9 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w I półroczu br. 143,2 tys.). W konsekwencji wydanych zostało 2,9 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w I półroczu br. 10,2 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w II kw. 2020 r. osiągnęła 3 650,9 tys. zł (w I półroczu br. 11 688,8 tys.).

  Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w II kwartale 2020 r. obniżono wypłaty o 38 022,4 tys. zł, a dotyczyło to 34,1 tys. osób. Natomiast w I półroczu 2020 r. obniżono wypłaty o 84 783,9 tys. zł - (78,9 tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w II kwartale 2020 r. wyniosła 41 673,9 tys. zł, a w I półroczu 2020 r. – 96 480,2 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w I kwartale 2020 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870 t.j.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

  W I kwartale 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 100,3 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (spadek o 4,9 % w stosunku do IV kwartału 2019 r.). W konsekwencji wydanych zostało 7,3 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w I kwartale 2020 r. osiągnęła 8 037,8 tys. zł.

  Kolejnym rozwiązaniem, wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w I kwartale 2020 r. obniżono wypłaty o 46 761,4 tys. zł, a dotyczyło to 44,8 tys. osób.

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w I kwartale 2020 r. wyniosła 54 806,3 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale oraz w okresie I-XII 2019 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.z 2018 r. poz. 1368 t.j.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

  W IV kwartale 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 105,5 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w okresie I-XII br. 574,1 tys.). W konsekwencji wydanych zostało 8,6 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych ( w okresie I-XII br. 39,9 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w IV kw. 2019 r. osiągnęła 8 861,4 tys. zł ( w okresie I-XII br. 37 449,6 tys.).

  Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w IV kwartale 2019 r. obniżono wypłaty o 43 000,9 tys. zł, a dotyczyło to 39,3 tys. osób. Natomiast w okresie I-XII 2019 r. obniżono wypłaty o 170 067,8 tys. zł - (163,4 tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w IV kwartale 2019 r. wyniosła 51 866,9 tys. zł, a w okresie I-XII 2019 r. - 207 735,4 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale oraz w okresie I-IX 2019 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.z 2018 r. poz. 1368 t.j.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

  W III kwartale 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 144,6 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w okresie I-IX br. 468,6 tys.). W konsekwencji wydanych zostało 10,2 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych ( w okresie I-IX br. 31,3 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w III kw. 2019 r. osiągnęła 9 414,6 tys. zł ( w okresie I-IX br. 28 588,2 tys.).

  Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w III kwartale 2019 r. obniżono wypłaty o 42 173,6 tys. zł, a dotyczyło to 38,5 tys. osób. Natomiast w okresie I-IX 2019 r. obniżono wypłaty o 127 066,9 tys. zł - (124,1 tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w III kwartale 2019 r. wyniosła 51 596,3 tys. zł, a w okresie I-IX 2019 r. - 155 868,5 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w II kwartale oraz I półroczu 2019 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.z 2018 r. poz. 1368 t.j.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

  W II kwartale 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 150,2 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w I półroczu br. 324,0 tys.). W konsekwencji wydanych zostało 11,1 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w I półroczu br. 21,1 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w II kw. 2019 r. osiągnęła 9 926,6 tys. zł (w I półroczu br. 19 173,6 tys.).

  Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w II kwartale 2019 r. obniżono wypłaty o 40 790,3 tys. zł, a dotyczyło to 38,5 tys. osób. Natomiast w I półroczu 2019 r. obniżono wypłaty o 84 893,3 tys. zł - (85,6 tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w II kwartale 2019 r. wyniosła 50 737,6 tys. zł, a w I półroczu 2019 r. - 104 272,2 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w I kwartale 2019 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 t.j.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania

  o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

  W I kwartale 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 173,8 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (wzrost o 26,2 % w stosunku do IV kwartału 2018 r.). W konsekwencji wydanych zostało 10,0 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w I kwartale 2019 r. osiągnęła 9 247,0 tys. zł.

  Kolejnym rozwiązaniem, wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w I kwartale 2019 r. obniżono wypłaty o 44 103,0 tys. zł, a dotyczyło to 47,1 tys. osób.

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w I kwartale 2019 r. wyniosła 53 534,6 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale oraz w okresie I-XII 2018 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1368 t.j.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

  W IV kwartale 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 137,7 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy ( w okresie I-XII br. 496,3 tys.). W konsekwencji wydanych zostało 9,2 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-XII br. 32,6 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w IV kw. 2018r. osiągnęła 9 096,7 tys. zł (w okresie I-XII br. 31 232,3 tys.).

  Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w IV kwartale 2018 r. obniżono wypłaty o 38 808,2 tys. zł, a dotyczyło to 38,7 tys. osób. Natomiast w okresie I-XII 2018 r. obniżono wypłaty o 160 286,5 tys. zł (166,7 tys. osób).

  Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Z tego tytułu w IV kwartale 2018 r. obniżono wypłaty zasiłków o 647,1 tys. zł (9,2 tys. osób), a w okresie I-XII 2018 r. o 3 521,4 tys. zł (52,7 tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w IV kwartale 2018 r. wyniosła 48 552,0 tys. zł, a w okresie I-XII  2018 r. -   195 040,2 tys. zł.   

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w II kwartale oraz I półroczu 2018 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1368 t.j.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

  W II kwartale 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 115,4 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w I półroczu br. 241,1 tys.). W konsekwencji wydanych zostało 7,8 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w I półroczu br. 14,9 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w II kw. 2018 r. osiągnęła 7 194,8 tys. zł (w I półroczu br. 12 670,5 tys).

  Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w II kwartale 2018 r. obniżono wypłaty 38 582,2 tys. zł, a dotyczyło to 39,1 tys. osób. Natomiast w I półroczu 2018 r. obniżono wypłaty o 83 417,0 tys. zł (90,9 tys. osób).

  Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Z tego tytułu w II kwartale 2018r. obniżono wypłaty zasiłków o 964,5 tys. zł (14,3 tys. osób), a w I półroczu 2018 r. o 2 080,2 tys. zł (32,2 tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w II kwartale 2018 r. wyniosła 46 741,5 tys. zł, a w I półroczu  2018 r. -   98 167,7 tys. zł.         

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w I kwartale 2018 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 t.j.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

  W I kwartale 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 125,7 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało 7,1 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w I kw. 2018 r. osiągnęła 5 475,7 tys. zł

  Kolejnym rozwiązaniem, wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w I kwartale 2018 r. obniżono wypłaty 44 834,8 tys. zł., a dotyczyło to 51,8 tys. osób.

  Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.Z tego tytułu w I kwartale 2018 r. obniżono wypłaty zasiłków o 1115,7 tys. zł. (17,9 tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w I kwartale 2018 r. wyniosła 51 426,2 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale oraz w okresie I-XII 2017 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 t.j.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania  o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

  W IV kwartale 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 119,1 tys. kontroli osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w okresie I-XII 2017 r. 498,2 tys.).  W konsekwencji wydanych zostało  7,7 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-XII 2017 r. 25,1 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w IV kw. 2017 r. osiągnęła 10 321,7 tys. zł (w okresie I-XII 2017 r. 23 201,3 tys. zł). W IV kw. 2017 r. uwzględniono wyniki dodatkowej kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy.

  Kolejnym  rozwiązaniem wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w IV kwartale 2017  r.  obniżono  wypłaty  o  43 044,2 tys. zł., a dotyczyło to 47,8 tys. osób. Natomiast w okresie I-XII 2017  r.  obniżono  wypłaty o 173 374,4 tys. zł    ( 195,3 tys. osób).

  Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.  Z  tego tytułu  w IV kwartale 2017r.  obniżono  wypłaty  zasiłków  o  928,9  tys. zł.  ( 14,4 tys. osób), a w okresie I-XII 2017 r. o  4 141,1  tys. zł.(66,3 tys. osób) Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w IV kwartale 2017 r. wyniosła 54 294,8 tys. zł,   a w okresie  I-XII  2017 r. -   200 716,8 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale oraz w okresie I-IX 2017 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 z późn. zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich.

  W III kwartale 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 113,9 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy ( w okresie I-IX br. 379,1 tys.). W konsekwencji wydanych zostało 6,8 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-IX br. 17,4 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w III kw. 2017r. osiągnęła 5 902,4  tys. zł (w okresie I-IX br. 12 879,6 tys.)

  Kolejnym  rozwiązaniem wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w III kwartale 2017  r.  obniżono  wypłaty   o  41 041,8 tys. zł., a dotyczyło to 42,8 tys. osób. Natomiast w okresie I-IX 2017  r.  obniżono  wypłaty o 130 330,2  tys. zł    (147,5 tys. osób).

  Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.  Z  tego tytułu  w III kwartale 2017 r.  obniżono  wypłaty  zasiłków  o  1 021,4  tys. zł. (16,0 tys. osób), a w okresie I-IX 2017 r. o  3 212,2  tys. zł. (51,9 tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w III kwartale 2017 r. wyniosła 47 965,6 tys. zł,   a w okresie  I-IX  2017 r. -   146 422,0 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w II kwartale oraz I półroczu 2017 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016r. poz. 372 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich.

  W II kwartale 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 124,9 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy ( w I półroczu br. 265,2 tys.). W konsekwencji wydanych zostało 5,2 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych ( w I półroczu br. 10,6 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w II kw. 2017r. osiągnęła 3 633,3 tys. zł ( w I półroczu br. 6 977,2 tys.)

  Kolejnym  rozwiązaniem wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w II kwartale 2017  r. obniżono  wypłaty o 42 054,7 tys. zł., a dotyczyło to 47,3 tys. osób. Natomiast w I półroczu  2017  r.  obniżono  wypłaty o 89 288,4  tys. zł (104,7 tys. osób).

  Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.  Z  tego tytułu  w II kwartale 2017 r. obniżono wypłaty zasiłków o 1 041,3  tys. zł. (16,5 tys. osób), a I półroczu 2017 r. o 2 190,8 tys. zł. (35,9 tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w II kwartale 2017 r. wyniosła 46 729,3 tys. zł, a w I półroczu  2017 r. - 98 456,4 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w I kwartale 2017 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016r. poz. 372 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich.

  W I kwartale 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 140,3 tys. kontroli osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy.  W konsekwencji wydanych zostało  5,4 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w I kw. 2017r. osiągnęła 3 343,9  tys. zł

  Kolejnym  rozwiązaniem, wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w I kwartale 2017  r.  obniżono  wypłaty   o  47 233,7 tys. zł., a dotyczyło to 57,4 tys. osób.

  Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.  Z  tego tytułu  w I kwartale 2017r.  obniżono  wypłaty  zasiłków  o  1 149,5  tys. zł.  ( 19,4  tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w I kwartale 2017 r. wyniosła 51 727,1 tys. zł.

   

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale oraz w okresie I-XII 2016 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014r. poz. 159 z późn. zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich.

  W IV kwartale 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 138,0 tys. kontroli osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy ( w okresie I-XII br. 569,5 tys.).  W konsekwencji wydanych zostało  5,1 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-XII br. 22,2 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w IV kw. 2016r. osiągnęła 3 589,4  tys. zł (w okresie I-XII br. 16 294,1 tys.).

  Kolejnym  rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (z późniejszymi zmianami), jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w IV kwartale 2016  r.  obniżono  wypłaty   o  45 160,3 tys. zł., a dotyczyło to 51,0 tys. osób. Natomiast w okresie I-XII 2016  r.  obniżono  wypłaty o 183 362,9 tys. zł    ( 209,9 tys. osób).

  Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.  Z  tego tytułu  w IV kwartale 2016r.  obniżono  wypłaty  zasiłków  o  964,0  tys. zł.     ( 15,9 tys. osób), a w okresie I-XII 2016 r. o  4 149,1  tys. zł.(69,7 tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w IV kwartale 2016 r. wyniosła 49 713,7 tys. zł,   a w okresie  I-XII  2016 r. -   203 806,1 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale oraz w okresie I-IX 2016 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014r. poz. 159 z późn. zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich.

  W III kwartale 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 133,9 tys. kontroli osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w okresie I-IX br. 431,5 tys.).  W konsekwencji wydanych zostało  5,4 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-IX br. 17,1 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w III kw. 2016  r. osiągnęła 4 602,1  tys. zł (w okresie I-IX br. 12 704,7 tys.).

  Kolejnym  rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (z późniejszymi zmianami), jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w III kwartale 2016  r.  obniżono  wypłaty   o  45 831,0 tys. zł, a dotyczyło to 49,2 tys. osób. Natomiast w okresie I-IX 2016  r.  obniżono  wypłaty o 138 202,6  tys. zł (158,9 tys. osób).

  Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.  Z  tego tytułu  w III kwartale 2016 r.  obniżono  wypłaty  zasiłków  o  1 016,6  tys. zł (16,7 tys. osób), a w okresie I-IX 2016 r. o  3 185,1  tys. zł. (53,8 tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w III kwartale 2016 r. wyniosła 51 449,7 tys. zł,   a w okresie  I-IX  2016 r. -   154 092,4 tys. zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy w II kwartale oraz I półroczu 2016 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014r. poz. 159 z późn. zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich.

  W II kwartale 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 148,9 tys. kontroli osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy ( w I półroczu br. 297,6 tys.).  W konsekwencji wydanych zostało  5,8 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłków chorobowych ( w I półroczu br. 11,7 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w II kw. 2016 r. osiągnęła 3 890,8  tys. zł ( w I półroczu br. 8 102,6 tys.).

  Kolejnym  rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (z późniejszymi zmianami), jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w II kwartale 2016  r.  obniżono  wypłaty   o  44 361,6 tys. zł, a dotyczyło to 49,3 tys. osób. Natomiast w I półroczu  2016  r.  obniżono  wypłaty o 92 371,6  tys. zł (109,7 tys. osób).

  Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.  Z  tego tytułu  w II kwartale 2016 r.  obniżono  wypłaty  zasiłków  o  1 047,3  tys. zł (18,1 tys. osób), a w I półroczu  2016 r. o  2 168,5  tys. zł. (37,1 tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w II kwartale 2016 r. wyniosła 49 299,7 tys. zł, a w I półroczu  2016 r. - 102 642,7 tys. zł.       

 • Rozwiń menu Zwiń menu Informacja statystyczna o wynikach kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy w I kwartale 2016 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014r. poz. 159 z późn. zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich.

  W I kwartale 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 148,7 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało 5,9 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w I kw. 2016 r. osiągnęła 4 211,8 tys. zł.

  Kolejnym rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (z późniejszymi zmianami), jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w I kwartale 2016 r. obniżono wypłaty o 48 010,0 tys. zł., a dotyczyło to 60,4 tys. osób.

  Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Z tego tytułu w I kwartale 2016r. obniżono wypłaty zasiłków o 1 121,2 tys. zł. ( 19,0 tys. osób).

  Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w I kwartale 2016 r. wyniosła 53 343,0 tys. zł.

Mapa witryny