Ścieżka nawigacji

Mały ZUS plus - zgłoszenie do ubezpieczeń

Mały ZUS plus - zgłoszenie do ubezpieczeń

Prowadzisz działalność gospodarczą na mniejszą skalę? Chcesz skorzystać z „małego ZUS plus” i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2024 r.?

  1. Jeśli chcesz  korzystać z „małego ZUS plus”, a  korzystałeś z tej ulgi w 2023 r. i nadal spełniasz do niej warunki to nie musisz ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń.
  2. Jeśli chcesz skorzystać z „małego ZUS plus ”, a nie korzystałeś z tej ulgi w 2023 r. to zgłoś się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92.

Jeśli chcesz skorzystać z tej ulgi musisz złożyć w ZUS dokumenty:

  • wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2023 r., a nie korzystałeś z „małego ZUS plus”
  • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo - jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynający się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te musisz przekazać nie później niż w terminie:

  • do 31 stycznia 2024 r. jeśli
  • w 2023 r. (co najmniej 60 dni) prowadziłeś działalność gospodarczą  i nie korzystałeś z „małego ZUS plus”
  • w styczniu 2024 r. rozpocząłeś lub wznowiłeś prowadzenie działalności  gospodarczej
  • 7 dni  liczonych od dnia spełnienia warunków do korzystania z „małego ZUS plus”  jeśli
  • rozpocząłeś lub wznowiłeś prowadzenie działalności  gospodarczej po 24 stycznia 2024 r.
  • spełnisz warunki w innym miesiącu niż styczeń 2024 r.

Jeśli chcesz korzystać z "małego ZUS plus", oprócz dokumentów zgłoszeniowych, przekaż  również dokumenty ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II.