Ścieżka nawigacji

Biogram U. Szulc Kraków 2019

Biogram U. Szulc Kraków 2019

URSZULA SZULC

Dyrektor projektów edukacyjnych w Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Zaangażowana w tworzenie i realizację projektów edukacyjnych w programie „Bankowcy dla Edukacji”. Trener prowadzący szkolenia dla bankowców przygotowujące ich do roli wolontariusza w projekcie BAKCYL. Wolontariusz realizujący lekcje o finansach dla młodzieży w ramach projektu BAKCYL. Współautor materiałów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych. Autorka publikacji oraz prelegent konferencji dotyczących edukacji finansowej.

 

4 kwietnia 2019 czwartek
11.15−12.45

ŚWIADOMOŚĆ RYZYKA W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

* Jak badać świadomość ryzyka w ubezpieczeniach społecznych? Potrzeba interdyscyplinarnego podejścia.

* Jak skutecznie upowszechniać wiedzę o ubezpieczeniach społecznych? 

fota U. Szulc Kraków 2019

 

zdjęcie U. Kołodko