Współpraca ZUS z uczelniami

                              

Jako społecznie odpowiedzialna organizacja staramy się właściwie wypełniać wszystkie swoje ustawowe zobowiązania, do których należy także popularyzacja wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Naturalnym sprzymierzeńcem naszych działań edukacyjnych są szkoły wyższe. Dlatego też od wielu lat jesteśmy obecni z tematyką ubezpieczeń na uczelniach. Od 2016 nasza współpraca ze szkołami wyższymi nabrała systemowego charakteru. logo Akademia Ubezpieczeń Społecznych

Od kwietnia 2016 roku podpisujemy umowy ramowe o współpracy z kolejnymi uczelniami na terenie całej Polski. Na dziś możemy pochwalić się 85 takimi dokumentami. Podejmujemy współpracę z państwowymi i prywatnymi ośrodkami akademickimi, które kształcą na kierunkach humanistycznych, ekonomicznych oraz technicznych. Są to zarówno duże, prestiżowe uczelnie o wieloletniej historii takie jak: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej czy Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ale także Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe oraz niewielkie, prywatne szkoły wyższe, które dbają o wszechstronny rozwój studenta i praktyczne podejście do nauczania. Współpracujemy po to, by zaangażować środowisko akademickie w program „Ubezpieczenia społeczne - edukacja z ZUS”.

Umowy są ramowe, dzięki czemu z każdą uczelnią możemy indywidualnie określać szczegóły współpracy. Niemniej każdą umowę realizujemy w następujących obszarach:

  • Edukacja i poradnictwo, czyli wykłady dla studentów, ale także poradnictwo z zakresu ubezpieczeń społecznych dla studentów, kadry wykładowców i pracowników administracji (w tym m. in. wykład ogólnouczelniany o ubezpieczeniach społecznych).
  • Doskonalące studia z zakresu ubezpieczeń społecznych dla pracowników Zakładu.
  • Współpraca naukowo-badawcza (wspólne projekty badawcze, konferencje i seminaria, publikacje w kwartalniku ZUS „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”).
  • Praktyki i staże w ZUS dla studentów (zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: praktyki@zus.pl).
  • Współpraca z mediami akademickimi.
  • Wymiana i współpraca międzybiblioteczna.
  • Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” (indeksy lub dodatkowe punkty – lista uczelni) dla finalistów organizowanej przez ZUS Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”).
  • Wzajemna promocja.
  • Konferencje edukacyjne.