Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

II Oddział w Warszawie – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami skierowanych na badanie lekarskie

II Oddział w Warszawie – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami skierowanych na badanie lekarskie

Gdzie przeprowadzane są badania lekarskie?

Badania lekarskie odbywają się w 3 lokalizacjach:

  • w siedzibie I Oddziału ZUS w Warszawie przy ul. Senatorskiej 6/8  (pomiędzy Placem Zamkowym, a Placem Teatralnym i Placem Bankowym),
  • w siedzibie Inspektoratu ZUS Warszawa - Praga Północ, przy ul. 11 Listopada 15A (w okolicy Dworca Wileńskiego i stacji metra „Dworzec Wileński),
  • w siedzibie II Oddziału ZUS w Warszawie, przy ul. Podskarbińskiej 25, w okolicy Dworca Wschodniego (badają tam komisje lekarskie ZUS).

Sprawdź na skierowaniu na badanie, w której lokalizacji odbędzie się Twoje badanie.

 

1. Siedziba I Oddziału w Warszawie

Miejsca parkingowe

W pobliżu wejścia do budynku od strony ul. Senatorskiej są wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu mogą dostać się do budynku wejściem głównym - wejście jest z poziomu chodnika.

Drzwi do budynku nie otwierają się automatycznie.

Wewnątrz budynku

Gabinety lekarskie znajdują się na parterze po obu stronach korytarza. Z wejścia należy kierować się w prawą stronę. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi do gabinetów ubezpieczeni otwierają samodzielnie lub otwierają je lekarze orzecznicy. W drzwiach gabinetów usytuowanych po prawej stronie korytarza są zamontowane progi.  

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

W budynku brak jest toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

 

2. Siedziba Inspektoratu ZUS Warszawa Praga-Północ

Miejsca parkingowe

Z tyłu budynku przy ul. 11 Listopada 15A znajduje się parking dla klientów ZUS. Dodatkowo z przodu budynku wydzielone są 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu mogą dostać się do budynku wejściem głównym, do którego prowadzą schody oraz znajduje się pochylnia dla wózków inwalidzkich.

Drzwi do budynku otwierają się automatycznie. Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek wraz z informacją o możliwości uzyskania pomocy.

Wewnątrz budynku

Gabinety lekarskie znajdują się na I piętrze z możliwością dotarcia windami. Windy znajdują się na lewo i prawo od wejścia, schody na wprost. Dodatkowo ruchem kierują pracownicy ochrony, lub pracownicy informacji ogólnej. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi do gabinetów otwierane przez samych ubezpieczonych lub przez lekarza orzecznika.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na tym samym piętrze, na którym odbywają się badania lekarskie.

 

 

3. Siedziba II Oddziału ZUS w Warszawie

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem przy ul. Podskarbińskiej 25 znajduje się parking dla klientów ZUS. Dodatkowo z przodu budynku wydzielone są 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu mogą dostać się do budynku wejściem B, przy którym znajduje się pochylnia.

Drzwi do budynku otwierają się automatycznie. Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek wraz
z informacją o możliwości uzyskania pomocy.

Wewnątrz budynku

Gabinety komisji lekarskich znajdują się na parterze. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi do gabinetów otwierane są przez lekarzy - członków komisji lekarskich.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze (na Sali Obsługi Klientów) i jest odpowiednio oznakowana.