Ścieżka nawigacji

ZUS wspiera kampanię Państwowej Inspekcji Pracy „Legitna praca”

ZUS wspiera kampanię Państwowej Inspekcji Pracy „Legitna praca”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspiera ogólnopolską kampanię społeczną „Legitna praca” prowadzoną przez Państwową Inspekcję Pracy. Jest ona adresowana przede wszystkim do uczniów i studentów –  młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Według badań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) prawdopodobieństwo poważnego wypadku w pracy jest wyższe w przypadku osób w wieku od 18 do 24 lat niż wśród starszych pracowników.

Młodsi pracownicy mogą być narażeni na złe warunki pracy, które prowadzą do rozwoju chorób zawodowych jeszcze w młodości lub na późniejszym etapie życia. Takim osobom może brakować doświadczenia, a często również dojrzałości fizycznej i psychicznej. Młodzi ludzie są bardziej narażeni na wypadek przy pracy także dlatego, że:

 • mają niedostateczne umiejętności i nie zostali właściwie przeszkoleni,
 • nie mają świadomości swoich praw ani obowiązków pracodawcy,
 • nie mają wystarczającej pewności siebie, aby wyrażać swoje opinie i egzekwować prawa,
 • pracodawcy lekceważą obowiązek zapewnienia młodym pracownikom dodatkowej ochrony.

Organizatorzy kampanii chcą osiągnąć następujące cele:

 • upowszechniać wiedzę o przepisach prawa pracy dotyczących zatrudniania,
 • kształtować świadomość zagrożeń zawodowych, które występują w środowisku pracy,
 • informować, że w przypadku nieprawidłowości w zatrudnieniu pracownicy mogą zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy, która udziela pomocy merytorycznej przy eliminowaniu takich nieprawidłowości,
 • kreować postawy i wartości związane z eliminowaniem ryzyka zawodowego i tworzyć w ten sposób wśród młodych pracowników kulturę bezpieczeństwa pracy.

Główne działania w ramach kampanii:

 • program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” – zajęcia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w tym na uczelniach wyższych,
 • działania medialne upowszechniające wśród młodzieży wiedzę z zakresu prawa pracy i BHP,
 • konkursy wiedzy z dziedziny prawa pracy,
 • wydawnictwa edukacyjne i inicjatywy popularyzacyjne (udział w targach, dniach kariery),
 • seminaria, konferencje, spotkania informacyjne organizowane przy współudziale partnerów.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie Państwowej Inspekcji Pracy – Prawa w pracy (link do strony zewnętrznej).