Umożliwienie tworzenia dokumentów korygujących na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS

Nowa funkcjonalność umożliwia automatyczne tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie kompletów pobranych z ZUS w wyniku aktualizacji danych i jest wspomagana kreatorem.

Mechanizm działania tej funkcji polega na kopiowaniu kompletów pobranych z ZUS i zapisywaniu powstałej kopii w bazie programu.

Funkcjonalność ta może być wykorzystywana w sytuacji, gdy np. tworzymy komplet korygujący lub pierwszorazowy, a dane do dokumentów rozliczeniowych wystawianych w nowym miesiącu nie uległy zmianie w porównaniu z danymi za poprzedni miesiąc, bądź zmieniły się nieznacznie. Wówczas, zamiast wypełniać ręcznie nowe dokumenty, można wykorzystać dokumenty już utworzone, które po zaktualizowaniu gotowe są do przesłania do ZUS.